Regulamin Garden Office

I. Obowiązki uczestnika

1. By wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz poczekać na maila zwrotnego z zaproszeniem i potwierdzeniem terminu rezerwacji.

2. Podczas wydarzenia na terenie Państwomiasto mogą przebywać tylko osoby, które otrzymały potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji online. Nie jest możliwe wejście z osobami towarzyszącymi, które nie mają potwierdzonej rezerwacji. W tym czasie ogród jest także wyłączony z publicznego użytku – nie jest możliwe jego zwiedzanie, ani przechodzenie przez jego teren.

3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do Państwomiasto (wejście od Skweru Dialogu przy ul. Jazdów) obowiązkowo należy: 

a) zdezynfekować ręce oraz telefon, 

b) nałożyć osłonę nosa i ust (ewentualnie przyłbicę czy rękawiczki),

c) potwierdzić swoje przybycie u wolontariusza oraz aktualność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym,

d) potwierdzić u wolontariusza dobry stan zdrowia, w szczególności brak objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem .

4. Jeżeli znajdujesz się w miejscu wskazanym do pracy (tzn. przy swoim stanowisku na świeżym powietrzu, w bezpiecznej odległość od innych osób – minimum 2 metry) możesz ściągnąć maseczkę. Jeżeli chcesz poruszać się po terenie lub skorzystać z budynku, nałóż maseczkę.

5. Nie przyjmujemy darowizn ani płatności gotówkowych. Na miejscu jest dostępny terminal płatniczy lub można nas wesprzeć przez portal patronite.pl/panstwomiasto.

6. Okrycie wierzchnie, plecak, bądź torbę należy trzymać przy swoim stanowisku. Nie oferujemy szatni, ani przechowania rzeczy.

7. Poruszanie się po budynku jest możliwe tylko w jednym kierunku. Wejście do domku znajduje się na tarasie. Wyjście z domku jest na końcu korytarza z toaletą.

8. Spożywanie posiłków i napojów jest możliwe tylko na świeżym powietrzu przy swoim stanowisku. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu w ciągu dnia.

9. Należy regularnie dezynfekować ręce (lub rękawiczki) podczas poruszania się po terenie. Regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem, przez przynajmniej 20 sekund i zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.

10. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza (specjalnie przeznaczonego do tego celu lub „zmieszane”) i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je. Proszę nie kasłać i nie kichać w kierunku innych osób.

11. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

12. Po zakończonej pracy należy zdezynfekować stanowisko pracy płynem oraz papierowymi ręcznikami. Nasi wolontariusze dokonają następnie drugiej, dokładnej dezynfekcji.

II. Obowiązki organizatora

1. Najemcą lokalu przy ul. Jazdów 3/12 oraz organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Państwomiasto.

2. Podczas trwania wydarzenia na terenie może przebywać 10 gości oraz wolontariusze (osoby prowadzące wydarzenie). W budynku może przebywać jednorazowo do 6 osób.

3. Stanowiska pracy znajdują się na świeżym powietrzu, a dystans przestrzenny między nimi wynosi co najmniej 2 metry.

4. Na miejscu istnieje możliwość awaryjnego zakupu maseczek oraz rękawiczek ochronnych.

5. Stowarzyszenie zapewnia wolontariuszom (służbom porządkowym) mającym kontakt z gośćmi dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice), preparaty do mycia i dezynfekcji rąk oraz dostęp do czystych pomieszczeń wyłączonych z publicznego użytku.

6. Wolontariusze, tak jak inni uczestnicy wydarzenia, składają oświadczenia o stanie zdrowia oraz przestrzegają reżimu sanitarnego opisanego w tym regulaminie. Wolontariusze podczas pełnienia swoich obowiązków noszą maseczki.

7. Aby pomieszczenia i urządzenia były czyste i higieniczne wolontariusze:

a) przed rozpoczęciem wydarzenia i po jego zakończeniu gruntownie czyszczą wszystkie powierzchnie dotykowe, w tym stoły, blaty, krzesła, ławki, drzwi i klamki, poręcze, wyposażenie kuchenne, toalety;

b) regularnie w ciągu dnia dezynfekują powierzchnie dotykowe, szczególnie wyposażenie kuchenne, blaty, włączniki świateł, drzwi i klamki, poręcze, ławki, toalety;

c) wietrzą budynek przez cały czas trwania wydarzenia;

d) do sprzątania używają zwykłego środka dezynfekującego (zawartość alkoholu min. 60%), wody z detergentem lub wody ze środkiem wirusobójczym;

e) dokumentują regularność sprzątania, jego zakres oraz użyte środki.

8. Goście mają dostęp do dwóch miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. Dozowniki z mydłem są czytelnie oznaczone, znajdują się w widocznych miejscach i są regularnie napełniane.

9. Goście mają dostęp do czterech miejsc, w których mogą zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są czytelnie oznaczone, znajdują się w widocznych miejscach i są regularnie napełniane.

10. Podstawowe informacje o zachowaniu bezpieczeństwa i higieny są umieszczone w widocznych miejscach: przy wejściu na teren, przy wejściu do budynku oraz w łazience. Obejmują one instrukcje jak skutecznie myć ręce, jak dezynfekować ręce, jak prawidłowo zdejmować maseczkę, jak prawidłowo zdejmować rękawiczki oraz numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. Wśród gości i wolontariuszy upowszechniana jest wiedza z zakresu BHP.

11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika lub wolontariusza dostępne jest wyznaczone i przygotowane miejsce, w którym będzie można odizolować osobę.

12. W przypadku złej sytuacji pogodowej wydarzenie zostanie odwołane, a uczestnicy możliwie jak najwcześniej poinformowani o tym mailowo i/lub SMSowo.

Udogodnienia

Oprócz ogrodu i przestrzeni warsztatowej domku, organizator zapewnia uczestnikom dostęp do:

  • Kuchni (czajnik, ekspres, kuchenka mikrofalowa, lodówka, herbata, kawa, woda pitna z kranu);
  • Łazienki (w tym środków dezynfekujących i jednorazowych ręczników);
  • Internetu o standardowej przepustowości (przy konieczności transferu większych plików rekomendujemy zaopatrzenie się we własny hotspot).