Cele

1.
Chcemy, żeby Państwomiasto służyło wszystkim mieszkańcom Warszawy – bez względu na wiek czy zasobność portfela.

Państwomiasto to przestrzeń współpracy i dialogu. Lokal działa w Warszawie nieprzerwanie od 2012 roku. Angażujemy w projekty społeczne warszawianki i warszawiaków, organizacje pozarządowe, przedstawicieli władz samorządowych i krajowych, grupy nieformalne oraz partnerów międzynarodowych.

2.
Chcemy wspólnie poszukiwać atrakcyjnych rozwiązań dla przestrzeni publicznych oraz sprawdzać je w praktyce.

Chcemy promować progresywne i oparte na wiedzy postrzeganie świata. Wierzymy, że w wielu obszarach – takich jak dbałość o środowisko naturalne, zdrowie fizyczne i psychiczne, czy prawa dzieci – dzielimy wspólne cele.

3.
Chcemy wzbogacać ofertę kluczowych terenów zielonych w Śródmieściu Warszawy – Osiedla Jazdów oraz szerzej, skarpy warszawskiej.

Państwomiasto mieści się w domku fińskim przy ul. Jazdów 3/12, gdzie prowadzimy trzy projekty: Otwarty Ogród, Grunt to zabawa, Miejskie pszczoły.