Zwyczajni czy Bohaterowie?

poniedziałek
2.10.2017 18:00

Poniedziałek 2.10.2017 godz. 18.00

 

„Zwyczajni czy Bohaterowie?”

 

Fundacja Dorastaj z Nami zaprasza na spotkanie „Zwyczajni czy Bohaterowie?” z nadbrygadierem (rez.) dr Ryszardem Grossetem i kpt. (rez.) Albertem Sitarkiem.

Strażacy opowiedzą o swoim udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także o działalności prewencyjnej, walce z pożarami i innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego, a także o działalności prewencyjnej i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

 

Nadbrygadier Ryszard Grosset

 

Jeden ze współtwórców Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego oraz systemu zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierował działaniami ratowniczymi w Albanii (1999), Indiach (2001) oraz koordynował akcje ratowniczo-pomocowe w Turcji (2000), Ukrainie i na Węgrzech (2001) oraz Algierii i Iranie.

Wprowadził do wykorzystania w Państwowej Straży Pożarnej nowoczesne techniki poszukiwawcze, takie jak wykorzystanie geofonówkamer termowizyjnych i wziernikowych oraz psów poszukiwawczych.

Przewodniczący delegacji polskiej na Światowej Konferencji ds. katastrof naturalnych (Kobe, Japonia 2005).

Przewodniczący konwencji ONZ ds. transgranicznych skutków awarii przemysłowych (w latach 2004-2006).

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i opracowań oraz projektów aktów prawnych. Uczestnik i prelegent licznych konferencji krajowych
i międzynarodowych.

 

Kapitan Albert Sitarek

 

Skierowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Zawodowej Straży Pożarnej. Dwuletni okres służby pełni jako pomocnik roty w najstarszej istniejącej jednostce Straży Pożarnej w Warszawie przy ul Chłodnej 3.

Po zakończeniu służby wojskowej podejmuje pracę jako zawodowy strażak. Od tej chwili podnosząc swoje kwalifikacje i wykształcenie zajmuje kolejno wyższe stanowiska w formacji poprzez dowódcę zastępu i sekcji.

Zakończył służbę w stopniu kapitana na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 9.

Podczas 27 lat służby dwukrotnie ulega wypadkom: zatrucie chlorem oraz tlenkiem węgla.

Wielokrotnie podczas akcji ratowniczej skutecznie ratuje ludzi, za co zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Zwyczajni czy Bohaterowie?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz