zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci

niedziela
2.02.2014 15:00 - 17:00

Jak pracować z dzieckiem, które doświadczyło traumy wykorzystywania seksualnego? Czy istnieją symptomy pozwalające na jednoznaczną diagnozę? Jak najlepiej chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?

Na te i inne pytania dotyczące zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci odpowiedzą goście kolejnego spotkania KLUBU PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO:

  • pani Jolanta Zmarzlik – specjalista do spraw pomocy dzieciom krzywdzonym Fundacji Dzieci Niczyje. Zajmuje się diagnozą, interwencją i terapią dzieci i rodzin, w których występuje przemoc i wykorzystywanie seksualne, a także opiniowaniem (jako biegły sądowy) w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci;
  • pan Krzysztof Tryksza – certyfikowany seksuolog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta i psycholog. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych i seksualnych, w tym z osobami uzależnionymi od seksu i Internetu, prowadząc psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz psychoterapię grupową. Prowadzi wykłady z zakresu rozwoju seksualnego, problematyki przemocy oraz uzależnienia od seksu.

 

Rejestracja: klubpsychologa5.evenea.pl

Więcej informacji: facebook.com/KlubPsychologaDzieciecego

Zapraszamy.

 

 

zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci

Kilka słów o Klubie Psychologa Dziecięcego

Klub powstał z inicjatywy Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem „Adiutare”, działającego przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”.

Otwarte spotkania tworzą przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń osób, które w swojej pracy zawodowej działają na rzecz dzieci, a także wszystkich tych, którym bliska jest problematyka psychologii dziecka. Przychodząc na spotkania i dzieląc się swoim doświadczeniem oraz przemyśleniami tworzysz Klub wraz z nami! Każde spotkanie szansa do inspirujących dyskusji i zetknięcia się z odmiennymi punktami widzenia na ten sam problem. To też okazja, aby dowiedzieć się czegoś nowego od ekspertów w określonej dziedzinie, by porozmawiać z nimi i zadać nurtujące pytania.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz