Zapraszamy na warsztaty z Dr Malou Juelskjær / We invite you to take part in workshops with Dr. Malou Juelskjær

poniedziałek
15.01.2018 11:00 - 13:00

Warsztaty odbędą się w języku angielskim. Będą one miały charakter wprowadzający do teorii Karen Barad. Podczas warsztatów będziemy dyskutować o dwóch tekstach:

K. Barad, Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, „Parallax” 20, 2014, s. 168-187. oraz K. Barad, M. Juelskjær, N. Schwennesen, Intra-active Entanglements – An Interview with Karen Barad, „Kvinder, Køn & Forskning” 1-2, 2012, s. 10-23.

Liczba miejsc jest ograniczona, osoby chętne do uczestnictwa prosimy o wysłanie maila na adres: monika.rogowska@gmail.com do zgłoszenia prosimy załączyć krótki (300-500 słów) opis swoich badań i zainteresowań badawczych (do 03.01.2018).

The workshop will be held in English. It will serve as an introduction to Karen Barad’s theory and we will discuss two texts: K. Barad, Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, “Parallax” 20, 2014, p. 168-187 and K. Barad, M. Juelskjær, N. Schwennesen, Intra-active Entanglements – An Interview with Karen Barad, “Kvinder, Køn & Forskning” 1-2, 2012, p. 10-23.

The number of participants is limited. If you wish to participate please send an e-mail to monika.rogowska@gmail.com together with a short (300-500 words) position paper concerning you research interests and projects (due 3rd Jan 2018).

For more details visit:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647334728679177&id=788195257926466

Zapraszamy na warsztaty z Dr Malou Juelskjær   /  We invite you to take part in workshops with Dr. Malou Juelskjær

Miejsce spotkania: PM na Trawie ul. Jazdów 3/12
Address: Jazdów st. 3/12 Warsaw

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz