Wymiary wiedzy w Nowych Technologiach

czwartek
18.04.2013 9:30

Nowe technologie związane z Internetem i urządzeniami mobilnymi wpływają na nasze życia.

To banał. My chcemy zapytać jak.

Interesują nas zróżnicowane aspekty związane z wiedzą w nowych technologiach:

  • rola nowoczesnych technologii w pracy badacza;
  • sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura;
  • interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia;
  • sytuacja podmiotu w zdobywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez nowoczesne środki komunikacji – krytyka, praktyki pozyskiwania;
  • wpływ bezprzewodowości/mobilności nowych technologii na ludzkie praktyki;
  • estetyka nowych mediów;
  • antycypacje nowych technologii w sztuce;
  • prawne aspekty dostępu do wiedzy – jaką wiedzę prawo ma nam zapewniać (informacja publiczna), jaką reglamentować (prawo autorskie), a jakiej zabraniać (ochrona prywatności, treści zakazane);
  • dostęp do prawa dzięki nowym technologiom – bazy prawne i prawnicze, publiczne i prywatne.

Konferencja odbędzie się 18 i 19 kwietnia, ma charakter otwarty dla słuchaczy.

Osoby pragnące zgłosić własny referat powinny zapoznać się z informacjami dla prelegentów.

Program oraz więcej infromacji na stronie organizatora.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz