Wykluczenie cyfrowe wobec podziałów społecznych

czwartek
19.12.2013 10:00

Zapraszamy na spotkanie poświęcone wynikom badania Poza “stare” i “nowe” media. Kompetencje komunikacyjne Polaków, które dotyczy relacji między sposobami korzystania z mediów a podziałami społecznymi.

W wydarzeniu udział wezmą Mirosław Filiciak i Paweł Mazurek (współautorzy badania) oraz Anna Mazgal (polska członkini zespołu Young Advisors przy Neelie Kroes, Wice-Prezydent Komisji Europejskiej). Dyskusję poprowadzi Alek Tarkowski.

  • Czy żeby wieść udane życie, trzeba korzystać z internetu?
  • Na ile media mogą być narzędziem społecznego awansu, a w jakim stopniu pogłębiają wykluczenia?
  • Na ile użycia mediów różnych grup społecznych różnią się od siebie i kto decyduje, które użycia są “dobre”, a które nie?
  • Jaką politykę w tej kwestii powinno przyjąć państwo?

 

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tych i innych wątkach związanych z kompetencjami medialnymi.

Wydarzenie na facebooku – tutaj.

Zapraszamy!

 

Wykluczenie cyfrowe wobec podziałów społecznych

Projekt Poza “stare” i “nowe” media. Kompetencje komunikacyjne Polaków zrealizował zespół, w skład którego weszli Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Piotr Toczyski i Katarzyna Growiec, oraz konsultanci – Mateusz Halawa i Mikołaj Lewicki. Badanie zostało zrealizowane dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja medialna, badania”

Więcej informacji: http://centrumcyfrowe.pl/wykluczenie-cyfrowe-wobec-podzialow-spolecznych-spotkanie-z-autorami-badania/

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz