Wykład Beyond linguistic celebration: Criticality, Restlessness and Engagement in Multilingualism Studies

poniedziałek
5.02.2018 od 17:00

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Alexandre’a Duchêne’a (University of Fribourg, Switzerland).

 

Nowadays, multilingualism is a legitimate area of inquiry and a scientific field with its own journals, research centres and conferences. Applied linguists, psycholinguists and sociolinguists have significantly contributed to challenging pervasive assumptions around the superiority of monolingualism over multilingualism and have impacted both on the study of language and the politics of language. I see these achievements as an opportunity to reflect on our own scientific production by looking back at the key intellectual debates in the field and by looking forward to the future development of our scholarship. I argue that this is particularly needed since the institutionalization of multilingualism studies parallels the increased recasting of multilingualism as a corporation in various social, political and economic spaces.

If monolingualism remains a site for the production of social inequalities, multilingualism is simultaneously valued in terms of „market expansion”, „productivity” or „creativity” and is framed as a potential resource that can be transformed into capital (hence the title of this talk: Multilingualism, Inc.). In this context, scholarly work is mobilized and instrumentalized. Cognitive advantages or economic benefits, two issues that are widely debated in our field, are convoked as arguments in order to frame multilingualism as added value. Under these conditions, we are forced to question what it means when multilingualism becomes the object of such appropriation, what it does to whom, and what consequences it has for our academic stance.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Wykład jest częścią kursu Instytutu Slawistyki PAN „Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie środkowo-wschodniej po 1989 roku. Analiza krytyczna”, realizowanego dzięki Erste Stiftung (Wiedeń).
Koordynacja: Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Zawadzka

Wykład  Beyond linguistic celebration: Criticality, Restlessness and Engagement in Multilingualism Studies

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz