Wykład otwarty „Matka Polka – współczesne archetypy kobiecości”

piątek
2.02.2018 19:00 - 20:30

Tematyka wykładu:
Podczas spotkania zostanie przedstawiona część teoretyczna oparta na teorii archetypów CG Junga, oraz prezentacja ewolucji archetypu kobiecości w Polsce, wychodząc od czasu mickiewiczowskiego wiersza „Do Matki Polki” do współczesności. Nie zabraknie odwołań do literatury, sztuki i mitologii, oraz przykładów z praktyki klinicznej. Jednocześnie zapraszamy uczestników do współtworzenia tego wydarzenia i dyskusji oraz wspólnego odkrywania, jaką treścią archetyp kobiecości dziś wypełnia się we współczesnej Polsce.

Prowadząca:
Ewa Winkler, psycholog, psychoterapeuta, analityk jungowski, członek indywidualny International Association for Analytical Psychology, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Prowadzi analizę indywidualną oraz szkoleniową w Warszawie oraz wykłady w szkoleniach organizowanych przez Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Uzyskała międzynarodowy tytuł Analityka Jungowskiego w Londynie na zakończenie treningu indywidualnego (Router Program) prowadzonego przez International Association for Analytical Psychology (IAAP). Doświadczenie kliniczne zdobywała również w Polsce podczas współprowadzenia grup terapeutycznych dla pacjentów nerwicowych i nerwicowo-lekowych w II Klinice Psychiatrii WUM Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Wykład otwarty „Matka Polka – współczesne archetypy kobiecości”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz