Wykład Otwarty John Beebe

piątek
25.05.2018 18:00

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej zaprasza na wykład otwarty „Typy psychologiczne głębi” prowadzony przez Johna Beebe

John Beebe, lekarz medycyny specjalizujący się w psychoterapii, jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i byłym prezesem Instytutu C.G. Junga w San Francisco. Jest autorem „Integrity in Depth”, redaktorem „C. G. Jung’s Aspects of the Masculine” oraz współautorem „The Presence of the Feminine in Film”. Jest redaktorem-założycielem czasopisma „The San Francisco Jung Institute Library Journal” (obecnie zatytułowanego Jung Journal: Culture and Psyche), a także pierwszym amerykańskim współredaktorem londyńskiego czasopisma Journal of Analytical Psychology. Wykładowca międzynarodowy. Jest szeroko znany z pracy nad typami psychologicznymi, psychologii procesu moralnego i jungowskiej analizy filmów. Ostatnio był zaangażowany w szkolenie pierwszej generacji psychologów analitycznych w Chinach.

Wykład w języku angielskim, będzie tłumaczony na język polski

Wykład Otwarty John Beebe

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz