W przededniu 70. rocznicy powstania w warszawskim getcie

Forum Dialogu Między Narodami i  Państwomiasto

we współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów

zapraszają do czytania map i rozmowy

Wyczytać Warszawę w mapach getta

Mapa nałożona na mapę, miasto nałożone na miasto. Czy jest sens odtwarzania tego nieistniejącego miasta? Czy mieszkańcom obecnej Warszawy jest to potrzebne?

Czy wiedza o tym, którędy przez getto jechały „aryjskie” tramwaje coś zmienia? Czy współczesny mieszkaniec stolicy naprawdę powinien wiedzieć gdzie wywożono gruz ze zrównanego z ziemią getta? Czy to gdzie były granice tej zamkniętej dzielnicy powinno coś dla nas znaczyć?

Przy okazji ukazującego się właśnie II wydania książki B. Engelking i J. Leociaka pt. GETO WARSZAWSKIE. Przewodnik po nieistniejącym mieście otrzymujemy do rąk jedyny w swoim rodzaju atlas warszawskiego getta. Dziesięć arkuszy. Czternaście planów. Unikalny kartograficzny projekt, który drobiazgowo kataloguje granice dzielnicy zamkniętej, jej zasięg, ustala adresy, lokalizuje bramy, miejsca szmuglu, przytułki, sierocińce, kuchnie ludowe. Widzimy na nich przebieg dawnych i obecnych ulic, miejsca gdzie z getta wywożono gruzy, trasy tramwajów – zarówno „żydowskich”, jak i gęstą siatkę tych „aryjskich”. Mapy pozwalają zobaczyć skalę i sztuczność, wykrojonej przemocą w samym sercu miasta, „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.

o tym wszystkim rozmawiać będą

Beata Chomątowska, Jacek Leociak, Paweł E. Weszpiński

spotkanie poprowadzi Jakub Petelewicz

ZAPRASZAMY!

Wydarzenie na facebooku – tutaj.

Beata Chomątowska – dziennikarka, autorka książki „Stacja Muranów” i założycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów.” Pisze, organizuje spacery i wykłady historyczne o przedwojennym i powojennym Muranowie.

Jacek Leociak – literaturoznawca, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Autor wielu książek o Getcie warszawskim, m.in Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (wraz z B. Engelking).

Paweł E. Weszpiński – kartograf i historyk kartografii, autor map w książce Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście

Jakub Petelewicz – historyk, dyrektor ds. edukacji w Forum Dialogu Między Narodami, sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacja na rzecz tolerancji. 

Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, wydawca II poprawionej, zmienionej i uzupełnionej edycji książki B. Engelking i J. Leociaka, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, do której dodatkiem jest Atlas Getta Warszawskiego

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz