Wstęp do skutecznego działania na rzecz zwierząt

poniedziałek
26.09.2016 18:30

Stowarzyszenie Otwarte Klatki zaprasza na kolejny wykład zatytułowany: Introduction to effective animal advocacy
(Wstęp do skutecznego działania na rzecz zwierząt).
Wykład poprowadzi Jacy Reese z Animal Charity Evaluators
Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Many activists want to have the biggest positive impact they can, but figuring out how to do that can be challenging and uncomfortable. In this talk, researcher Jacy Reese will apply the ideas of “effective altruism” to helping animals. He will discuss strategies for finding the most effective ways to help animals, and share some of the latest research in the field of “effective animal advocacy.” For example, can activists do more good by campaigning for cage-free chicken farming or by running online veg ads?

Wielu aktywistów chciałoby się przyczynić do poprawy sytuacji zwierząt najlepiej jak może, ale znalezienie odpowiedniej drogi do tego jest trudnym i uciążliwym wyzwaniem. Na prelekcji badacz Jacy Reese wykorzysta ideę „efektywnego altruizmu” w celu najefektywniejszej pomocy zwierzętom. Omówi on strategie dojścia do najbardziej skutecznych sposobów pomocy zwierzętom oraz podzieli się kilkoma najnowszymi badaniami z dziedziny „skutecznego działania na rzecz zwierząt”. Przedstawi na przykład problem – czy aktywiści mogą pomóc więcej poprzez kampanie wspierające jajka od kur z wolnego wybiegu, czy przez zajmowanie się promowaniem weganizmu online?

Wstęp do skutecznego działania na rzecz zwierząt

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz