wolność mediów w Polsce

wtorek
31.05.2016 15:0018:00

Zapraszamy do dyskusji nt. wolności mediów w Polsce. Chcielibyśmy, aby skoncentrowała się na czynnikach wpływających na jakość mediów, takich jak: przepisy prawa (w tym prawo prasowe), sytuacja ekonomiczna dysponentów mediów, przygotowanie zawodowe i jakość pracy zespołów redakcyjnych, etyka zawodowa i inne.

Mamy nadzieję, że znajdzie to swoje odbicie w otwartej, merytorycznej i wyważonej dyskusji.

Moderatorami wprowadzającymi do wspólnej rozmowy będą dziennikarze–pracownicy naukowi, którzy zajmują się tematyką wolności prasy.

Organizatorem spotkania jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Zapraszamy.

wolność mediów w Polsce

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz