Wizja rozwoju Polski i polskiej polityki zagranicznej

piątek
5.07.2013 16:00 - 17:30

Projekt: Polska i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają na wykład i dyskusję z udziałem prof. Piotra Glińskiego oraz uczestników projektu Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej. Poruszana zostanie na nim kwestia polskiej polityki wobec Polonii w kontekście możliwych kierunków rozwoju kraju i jego polityki zagranicznej.

Zapraszamy!

Wizja rozwoju Polski i polskiej polityki zagranicznej

Piotr Tadeusz Gliński – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki, ekolog, w latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, obecnie przewodniczący stowarzyszenia Projekt dla Polski. Od końca lat 70. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie zajmował różne stanowiska do profesora zwyczajnego włącznie. Od 1997 do 2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Został też profesorem zwyczajnym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i kierownikiem Zakładu Socjologii na tej uczelni. Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, prowadził wykłady na uczelniach europejskich. W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniu ruchów społecznych, socjologii kultury i społeczeństwa obywatelskiego, a także w kwestiach społecznych aspektów ochrony środowiska. Uczestniczył w pracach Komitetu Badań i Prognoz Polska 2000 oraz Komitetu Człowiek i Środowisko. Był konsultantem instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym polskich ministerstw i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w którym w latach 2005-2011 pełnił funkcję przewodniczącego. Od 1989 członek Społecznego Instytutu Ekologicznego, którym kierował w latach 1997–2003. Członek założyciel Towarzystwa na rzecz utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego. Członek Collegium Invisibile. W drugiej połowie lat 90. działał w Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych.

Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej to grupa młodych (20-40 lat), aktywnych działaczy polonijnych z Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Luksemburga, Grecji, Szwajcarii, Holandii i Islandii. Biorą oni udzial w dwutygodniowym cyklu szkoleniowym złożonym z warsztatów, wykładów, spotkań, wizyt studyjnych, dyskusji etc. nakierowanym na wzmacnianie aktywnych osób polskiego pochodzenia w zakresie:
a) organizowania społeczności polonijnej i zarządzania organizacjami polonijnymi
b) działalności publicznej w krajach zamieszkania, reprezentowania społeczności polonijnej
c) prowadzenia działań rzeczniczych i promocji Polski za granicą

Projekt Szkoła Liderów Polonijnych jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów od 2009 roku. W tym okresie zostało zrealizowanych siedem dwutygodniowych szkoleń w Polsce i pięć poza jej granicami (po dwa w Rosji i Wielkiej Brytanii oraz jedno w Irlandii), prowadzone są także działania w ramach Programu dla Absolwentów. W sumie w projekcie wzięło udział 284 młodych, aktywnych przedstawicieli środowisk polonijnych z 30 krajów leżących na 5 kontynentach (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Do celów projektu należy wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotnymi elementami programu jest wzmacnianie więzi uczestników z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych w swoich krajach zamieszkania. Po ukończeniu Szkoły Liderów Polonijnych, uczestnicy są zapraszani do udziału w Programie dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych.

Projekt Szkoła Liderów Polonijnych finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Patronat medialny nad projektem objęli: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia i portal Link to Poland.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz