WAW CITY HUB #5

czwartek
20.03.2014 18:00 - 22:00

Biznes, administracja, nauka i sektor obywatelski – razem dla INICJATYW ODDOLNYCH.

Motyw przewodni: MIEJSKA EKONOMIA SPOŁECZNA

Wspólne działania prezentują (i zapraszają do współpracy):

Będzie nieformalnie i twórczo, i tym razem o działaniach na rzecz ekonomii społecznej mającej zastosowanie w przestrzeni miejskiej Warszawy.

Będziemy łączyć siły 4 sektorów dla dobra naszego miasta – poznawać się, udoskonalać pomysły, inspirować się i tworzyć nowe, zastanawiać się nad wspólnym rozwiązaniem problemów działalności zajmujących się celami społecznymi.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach prosimy o wcześniejsze ZAPISY.

PROGRAM:
18.00 – 18.30 networking i wprowadzenie (punktualni zyskują )
18.30 – 20.00 warsztaty – KONKRET przy kawie – 3 pomysły szukające partnerów
20.00 – 20.30 – podsumowanie warsztatów – dyskusja o idei przedsiębiorstw społecznych w przestrzeni miasta.
20.30 – 22.00 – część nieformalna przy obfitości baru PM (na dole)

Więcej info o idei WAW CITY HUB i przebiegu najbliższej sesji – na stronie www City Partnerships.

W związku z motywem przewodnim sesji tym razem zapraszamy w szczególności:
* NGO zajmujące się sztuką, architekturą, czytelnictwem, twórczością i wytwarzaniem, pomocą niepełnosprawnym…
* FIRMY, których strategia CSR obejmujedziałania na cele społeczne, firmy tworzące strony internetowe, specjalistów i firmy zajmujące się PR, wszystkich przedsiębiorców którzy chcieliby wziąć odpowiedzialność za swój wkład w działanie na rzecz społeczności lokalnej i dotrzeć do klientów poprzez dobre praktyki.
* URZĘDNIKÓW zajmujących się ekonomią społęczną, racą z osobami bezrobotnymi czytelnictwem i tworzeniem spółdzielni.
* BADACZY i STUDENTÓW interesujących się promocją, motywowaniem, aspektami tworzenia portali internetowych, wolontariatem, działaniami społecznymi w każdym ich rozumieniu, w szczególności spółdzielniami, czytelnictwem, nowymi inicjatywami typu start up.
* MIESZKAŃCÓW i wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe, które chcieliby aktywnie włączyć się w realizację prezentowanych projektów.

Jeśli chciałbyś znaleźć partnerów do swojego pomysłu lub projektu na następnej sesji networkingowej, napisz do nas (contact@citypartnerships.org)!

WAW CITY HUB #5

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz