Warsztaty z miasta Polityka lokalowa i mieszkaniowa (Obserwatorium obywatelskie)

sobota
5.03.2016 10:00

Fundacja Projekt Polska, zaprasza na warsztaty, których zadaniem jest wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę z zakresu polityki lokalowej i mieszkaniowej niezbędną do czynnego i efektywnego działania na rzecz zmiany w zakresie polityki mieszkaniowej a także do stworzenia sieci ogólnopolskiej.

Do udziału w warsztatach zapraszamy studentów, członków organizacji lokatorskich lub innych NGO z miast objętych projektem: Łodzi, Krakowa, Warszawy.

Warsztaty podzielone są na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia merytoryczne polityki lokalowej i mieszkaniowej: czym jest polityka mieszkaniowa, jakie są rodzaje mieszkań, uwarunkowania systemowe, źródła informacji o dostępnych mieszkaniach, mechanizmy kontroli obywatelskiej, czym jest polityka lokalowa, planowanie przestrzenne.

Druga część organizacyjno-integracyjna ma za zadanie pomóc w budowaniu ogólnopolskiej sieci.

Pierwsza część warsztatów odbędzie się w następujących terminach:
* Kraków 27-28 lutego 2016 w godzinach 10.00-17.00 w miejscu: Ambasada Krakowian ul. Stolarska 6/9
* Łódź 5-6 marca 2016 w godzinach 10.00-17.00 w miejscu: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana ul. Wojska Polskiego 83
* Warszawa 5-6 marca 2016 w godzinach 10.00-17.00 w miejscu: sobota w Państwie Mieście na ul. Andersa 29, niedziela w PM na trawie ul. Jazdów 3/12

Część druga, będzie wspólna dla wszystkich uczestników Warsztatów, odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 Marca 2016r.

W czasie spotkań lokalnych zapewniamy wyżywienie, w czasie spotkania w Warszawie zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, zwracamy koszt dojazdu.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: dominika.szelag@gazeta.pl
W zgłoszeniu prosimy o informację na temat miasta w jakim chcą wziąć Państwo udział w warsztatach.

Projekt Obserwatorium Obywatelskie: polityka lokalowa i mieszkaniowa dotyczy obywatelskiego nadzoru nad realizacją przez samorządy w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Stargardzie Szczecińskim polityki efektywnego wykorzystywania zasobów lokalowych oraz monitorowania działań podejmowanych na rzecz wyrównywania poważnych deficytów w tej dziedzinie. Istotne jest także kontrolowanie wdrażania innowacyjnych mechanizmów zarządzania tymi zasobami, w sposób odpowiadający nie tylko maksymalizowaniu zysków, ale także realizowaniu celów społecznych.

Projekt w swoich założeniach jest projektem o charakterze strażniczym w ramach którego planowane są działania rzecznicze i policy na rzecz wprowadzenia w życie konkretnych zmian w dziedzinie polityki mieszkaniowo-lokalowej.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty z miasta Polityka lokalowa i mieszkaniowa (Obserwatorium obywatelskie)

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz