warsztaty z miasta

wtorek
6.10.2015 19:00

Warsztaty dają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania miasta. Pomagają zrozumieć w jaki sposób można lepiej i skuteczniej wpływać na zmianę swojego otoczenia. Podczas cyklu dwugodzinnych spotkań zostaną zaprezentowane kolejne obszary, które wymagają naszej – obywatelskiej interwencji.

6 października – KOMUNALNE CZYLI NICZYJE – LOKALE SOCJALNE I UŻYTKOWE W MIEŚCIE (MACIEJ FOLTA*)

Czy mieszkanie musi być na własność? Czym jest lokal socjalny? Czy możliwe są komunalne apartamentowce? Czym jest lokal użytkowy i kto nim zarządza? Na spotkaniu zostaną omówione najważniejsze fakty dotyczące mieszkalnictwa i lokali użytkowych w mieście. Porozmawiamy także o polityce mieszkaniowej i lokalowej.

20 października – ZWIERZĘTA W LUDZKIEJ DŻUNGLI (DOROTA SUMIŃSKA*

Dokarmiamy koty w piwnicach, dbamy o los najbliższych zwierząt, ale także zastanawiamy się jak nie być gatunkiem eksterminującym wszystkie inne stworzenia w mieście.

3 listopada – CZYTAMY PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (DANIEL BALIŃSKI*)

Jak wpływać na plany zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Żoliborza Południowego? Skąd wynika porządek i bałagan w mieście?

17 listopada – BUDŻET DZIELNICY

Co składa się na budżet dzielnicy na przykładzie Śródmieścia.

1 grudnia – WYNAJMIJ SOBIE MIASTO (WIKTOR JĘDRZEJEWSKI*)

Jak wynająć sobie najem ulicy, chodnika, ogródka, pustostanów, miejsc parkingowych, jak skutecznie squatować

///
*Daniel Baliński – członek zarządu Stowarzyszenia mieszkańców Nowy Żoliborz

*Maciek Folta – prawnik, doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN, członek zespołu DNA Miasta Fundacji Res Publica i współpracownik Projektu: Polska w grancie badającym polską politykę mieszkaniową.

*Wiktor Jędrzejewski – współtwórca lokalu Państwomiasto, działacz społeczny i polityczny, twórca projektu Miejskie Pszczoły.

*Dorota Sumińska – lekarka weterynarii, autorka książek nie tylko o zwierzętach, ale też podróżniczych, powieści, bajek dla dzieci. Pisuję również do gazet, autorka programów radiowych i telewizyjnych m. in. „Wierzę w zwierzę”.

Organizatorem „warsztatów z miasta” jest Projekt: Polska. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w Państwomiasto ul. Andersa 29 o godzinie 19.00 na warszawskim Muranowie. Projekt objęty jest patronatem medialnym jest Polskiego Radia RDC.

warsztaty z miasta

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz