Warsztaty z Fundacją Polska Debatuje

niedziela
6.04.2014

6 kwietnia w lokalu Państwomiasto Fundacja Polska Debatuje przeprowadzi zamknięte warsztaty dla uczniów trzech warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizacja ta  skupia się na nauce debatowania oraz pokazuje młodym Polakom jak zabierać głos w ważnych dla nich sprawach. Koncertując się na rozwoju sieci klubów debat w największych miastach Polski, przyczynia się do budowy debatanckiego know-how i poprawy jakości debaty publicznej.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu EUROSZKOŁA 2014, któremu patronują Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, League of Young Voters oraz Fundacja Polska Debatuje. Licea, które wezmą udział w projekcie, mają za zadanie przeprowadzić tzw. debatę otwartą, będącą połączeniem debaty oksfordzkiej i parlamentarnej. Każda szkoła wyłania dwie czteroosobowe drużyny, które w sposób losowy przydzielone są do rządu lub opozycji. Teza, której broni rząd to: „Warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, podczas gdy opozycja uważa, że „Nie warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Uczniowie przysłuchujący się debacie, popierają jedną lub drugą stronę, siadając po stronie rządu lub opozycji. Debaty zostaną przeprowadzone w  okresie od kwietnia do 23 maja 2014 r.

Szkolenie oraz debaty, które mają zostać przeprowadzone w szkołach, mają za zadania uświadomić młodym ludziom, jak ważny jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według badań, w 2009 roku frekwencja do Parlamentu Europejskiego wyniosła zaledwie 11 % w skali kraju. Te dość przerażające dane stawiają przed nami ważne wyzwanie, jakim jest szerzenie świadomości  obywatelskiej  już wśród najmłodszych wyborców.

Do wyborów pozostało niewiele czasu – odbędą się one już 25 maja. Wierzymy jednak, że razem uda nam podnieść tegoroczną frekwencję – przyszłość integracji i Unii Europejskiej leży w końcu w rękach młodych Europejczyków

Warsztaty z Fundacją Polska Debatuje

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz