WARSZAWA FUNKCJONALNA

niedziela
15.12.2013 18:00

Po 79 latach od pierwszego wydania przypominamy WARSZAWĘ FUNKCJONALNĄ – odważną acz racjonalną wizję miasta przyszłości, kamień milowy polskiej i światowej urbanistyki.

15 grudnia zapraszamy na prezentację świeżo wydrukowanej książki, w której wezmą udział autorzy wstępu oraz rodzina Jana Chmielewskiego. To również okazja do jej zakupu w specjalnej premierowej cenie (35 zł).

WARSZAWĘ FUNKCJONALNĄ odkurzamy jako receptę na współczesny miejski chaos – przede wszystkim sprawl i bezłądną suburbanizację. WARSZAWA FUNKCJONALNA służy za wzór całościowego myślenia o mieście i otaczającym regionie.

WARSZAWA FUNKCJONALNA powstała w 1934 r. w wyniku połączenia sił urbanistów pracujących w stołecznym ratuszu pod wodzą Jana Chmielewskiego oraz warszawskiej awangardy architektonicznej reprezentowanej przez Szymona Syrkusa, związanego z prowadzonymi przez Le Corbusiera Kongresami Architektury Nowoczesnej.
Razem stworzyli całościową wizję rozwoju Warszawy wraz z regionem jako racjonalnie zorganizowanej europejskiej metropolii, wykorzystującej unikalne położenie w dolinie Wisły i na przecięciu transkontynentalnych szlaków.

Praca wydana w Warszawie, a wiosną 1934 r. zaprezentowana w Londynie, wzbudzila aplauz Le Corbusiera i Gropiusa, a następnie dostarczyła inspiracji Stefanowi Starzyńskiemu. Jej wpływ odczuwalny był w planowaniu Warzawy przez kolejne dziesięciolecia.

NOWE WYDANIE zawiera tekst i tablicę z II przedwojennego wydania (1935 r.). Obszerny wstęp pt. “Wyzwanie z przeszłości” przygotowali znawcy warszawskiej urbanistyki XX wieku: Małgorzata Kuciewicz, Maciej Czeredys i Joanna Porębska-Srebrna. Tekst wzbogacony jest 19 ilustracjami, m.in. odnalezionymi w Zurychu planszami przygotowanymi przez warszawskich urbanistów na IV Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM) w 1933 roku, zdjęciami i planszami z wystawy Warszawa przyszłości (1936) oraz kongresu urbanistycznego w Hastings (1946).

Publikacja jest częścią serii FUNDAMENTY, w której przedstawiamy klasyczne książki o architekturze, niedostępne dotąd na polskim rynku lub od dawna niewznawiane. Dotychczas w serii ukazały się dwie książki Le Corbusiera (“W stronę architektury” i “Kiedy katedry były białe”) oraz zbiór tekstów Adolfa Loosa (“Ornament i zbrodnia”).

 

Wydarzenie na facebooku – tutaj.

Zapraszamy.

WARSZAWA FUNKCJONALNA

O KSIĄŻCE:
Jan Chmielewski, Szymon Syrkus
“Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego”
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Szeryfy
Słowo wstępne: Malgorzata Kuciewicz, Maciej Czeredys, Joanna Porębska-Srebrna
Redaktor prowadzący: Grzegorz Piątek

Nakład: 1200 egz.
Liczba stron: 116
Format: 16 x 24,5 cm, pion
Okładka: miękka z szerokim skrzydełkiem

Dystrybucja ogólnopolska i sklep internetowy:
Fundacja Bęc Zmiana, dystrybucja@beczmiana.pl

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Patronem serii Fundamenty jest Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

KONTAKT DLA MEDIÓW
Zuzanna Atanasow, zatanasow@centrumarchitektury.org

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz