WarsawJS #15

środa
18.11.2015 18:30

Zaproszenie w formie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=0eER57taqes
Oficjalny hashtag eventu: #warsawjs15

Agenda

– Illarion Khapyorskiy: Lodash methods with practical examples [EN]
    Twitter@illarionvk

– Mariusz Lichota: Aplikacja backendowa w Node.js z bazą danych Oracle [PL]
    Podsumowanie: Opowiem o Node.js i o komunikacji z bazą danych Oracle z poziomu Noda.js bazując na własnych doświadczeniach.
Twitter@MariuszLichota

– Dominik Lubański: Introduction to Linked HTML library [EN]
Podsumowanie: Although we like to work with SPA’s etc., most websites are still created with server side frameworks. I will tell You a short story about how to deal with them in whole new way!
    Twitter@smalluban

Nie możesz towarzyszyć nam w Państwomiasto? Zapraszamy na http://warsawjs.com/  gdzie będzie można zobaczyć całe spotkanie na żywo! Po wykładach będziemy kontynuować rozmowy przy barze z napojami lub przekąskami sponsorowanymi przez Rebased i 10Clouds.

Całe spotkanie zostanie nakręcone dzięki firmie Cyfrowy Polsat oraz wyemitowane live, dzięki Whitestream.

Do zobaczenia 18 Listopada w Państwomiasto!

{}

WarsawJS #15 is coming, 18th November – Wednesday.

Meet us at Państwomiasto at 18:30.

Cannot join us at Państwomiasto? Visit http://warsawjs.com/  where you will be able to watch a live stream of entire event! After presentations, we will continue to talk at bar with some snack or beverages sponsored by Rebased and 10Clouds.

The entire meeting will be video recorded thanks to Cyfrowy Polsat and put live streaming with Whitestream.

See you on WarsawJS #15!

18th November @ Państwomiasto

WarsawJS #15

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz