Warsaw Jacobin Reading Group

środa
7.06.2017 18:30

Rośnie liczba incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym. Władza pozostaje nie tylko bierna, ale słowami swoich polityków najwyższego szczebla wspiera rasistowski dyskurs.

Organizacje skrajnej prawicy pozwalają sobie na coraz więcej. Wyrazem obywatelskiej odwagi staje się sprzeciwianie jej działaniom. Tymczasem na zgromadzeniach skrajnej prawicy można bez przeszkód głosić hasła o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, a postepowania w tej sprawie są umarzane ze względu na naciski „z góry”.

Na jakim etapie jesteśmy obecnie, jak działać, w jaki sposób dawać odpór brunatnej fali?

O tym porozmawiamy na najbliższym spotkaniu warszawskiej grupy dyskusyjnej magazynu Jacobin. Będzie z nami Michał Szymanderski-Pastryk, organizator marszy antyfaszystowskich i blokady marszu ONR.

Pamiętając o specyfice sytuacji w Polsce, polecamy przed spotkaniem lekturę następujących tekstów z „Jacobina”:

Anthony Fano Fernandez – “Germany’s New Far Right” – https://www.jacobinmag.com/2015/02/germany-far-right-pegida – ruchy skrajnej prawicy przyjmują nowy wizerunek, posługują się retoryką pseudo-humanitarną, a czasami wręcz pseudo-lewicową. Rasizm maskują argumentami odnoszącymi się do islamu jako zagrożenia dla postępowych wartości. Jednocześnie retorykę antymuzułmańską bardzo łatwo można przerobić na retorykę zagrożenia ze strony innych grup. Swoją narrację uwiarygadniają przez przyciąganie osób utożsamianych wcześniej z lewą stroną sceny politycznej.

https://www.jacobinmag.com/2017/05/colombia-christian-right-homophobia-peace-referendum-bigotry – środowiska skrajnej prawicy są szczególnie aktywne w Internecie. Jak pokazuje przykład Kolumbii, odpowiednie wykorzystanie portali społecznościowych może być silnym narzędziem wpływania na rzeczywistość. Charakterystyczna jest narracja odwołująca się do wolnościowych wartości wtedy, gdy usuwane są posty najbardziej wpływowych głosicieli poglądów skrajnie konserwatywnych, rasistowskich i homofobicznych. Jednocześnie, internetowi celebryci skarżący się na ograniczanie swojej wolności słowa nie widzą problemu wtedy, gdy mordowani są ich przeciwnicy. Polska znajduje się na zupełnie innym etapie konfliktu społecznego, ale w działalności naszych celebrytów widać podobne nastawienie. Jaka może być ich rola w biegu wydarzeń?

Zapraszamy 7 czerwca o godz. 18.30 do PM na Trawie, Jazdów 3/12!

Warsaw Jacobin Reading Group

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz