Warsaw Jacobin Reading Group // No Logo

środa
10.05.2017 19:00

Najbliższe spotkanie warszawskiej grupy dyskusyjnej magazynu Jacobin odbędzie się 10 maja w państwomieście, w pokoju spotkań obok baru.
Tematem spotkania będzie „no logo” jako postawa ruchów społecznych. Czy działać z partiami i na jakich zasadach dopuszczać je do ruchów społecznych? W Polsce taka debata miała miejsce w kontekście Czarnego protestu i Strajku kobiet.

Na początku mini-prelekcję dotyczącą zagadnienia wygłosi Tomasz Rutkowski. Jako teksty wprowadzające do tematu w kontekście budowania lewicowej alternatywy proponujemy następujące tekst z „Jacobina”:

Sam Gindin – „Beyond Social Movement Unionism” – https://www.jacobinmag.com/2016/08/beyond-social-movement-unionism/
Keeanga-Yamahtta Taylor – „How to build a mass movement” – https://www.jacobinmag.com/2017/01/womens-march-dc-trump-protests-inauguration/

oraz wymianę opinii o „no logo” w polskim kontekście:
Jędrzej Maliński – „No logo i polityka” http://krytykapolityczna.pl/kraj/no-logo-i-polityka/
Barbara Brzezicka – „Nie róbmy apolityki!”http://krytykapolityczna.pl/kraj/nie-robmy-apolityki/2016/

Warsaw Jacobin Reading Group // No Logo

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz