Urząd Spółka Z O.O. czyli krótka historia wyzysku

czwartek
6.04.2017 19:00

W Polsce po przepracowaniu 420 godzin można dostać 500 zł wypłaty. Przez lata osoby sprzątające w sądach pracy pozbawione były ochrony pracowniczej, a sprzątaczki w szpitalach nie miał prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

W latach 2014-2016 padło wiele zarzutów ze strony opinii publicznej pod adresem instytucji publicznych stosujących outsourcing. Dotyczyły one przede wszystkim niskich wynagrodzeń oraz niewypłacania pensji pracownikom firm zewnętrznych. Nieprawidłowości wystąpiły głównie w branży ochrony oraz utrzymania czystości.

Po latach nacisków społecznych nastąpiła istotna w interesie społecznym inicjatywa ustawodawcza – 28 lipca 2016 roku wszedł w życie przepis reformujący zasady udzielania zamówień publicznych, którym podlega proces outsourcingu. Wprowadzono obowiązek wymagania przez instytucje publiczne zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, co miało ucywilizować instrument outsourcingu oraz zakończyć erę zlecania i finansowania przez państwo wyzysku. W licznych przypadkach problemy pracowników firm zewnętrznych po tej reformie nie zniknęły. Mimo obowiązującego wymogu niektóre instytucje nie stosowały się do niego, zaczęły ponadto pojawiają się sytuacje omijania tych przepisów przez firmy. Pojawiają się już ponadto informacje, że pracodawcy omijają przepisy o minimalnej stawce godzinowej, wynoszącej od 2017 roku 13 zł brutto. O przypadkach patologii porozmawiamy z autorką raportu „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych: wpływ publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudnienia pracowników przez podmioty prywatne”

Katarzyna Duda – prawniczka, ekspertka Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a

Spotkanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie

Urząd Spółka Z O.O. czyli krótka historia wyzysku

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz