Typy psychologiczne w Coachingu

środa
4.06.2014 18:00

* TEMAT: “Poznać siebie, zrozumieć innych, czyli Typy psychologiczne wgMBTI(R) w Coachingu.”, poprowadzi: Przemysław Duchniewicz – Lekarz, MBA, praktyk w dziedzinie coachingu zespołowego i promocji zdrowia. Kierownik i współzałożyciel studium podyplomowego Health and Resilience Academy przy SWPS. Prezes EMCC Poland, Coach praktyk, Master and Team Coach.

* To DYNAMICZNY I INTERAKTYWNY WARSZTAT prowadzony w oparciu o proces MBTI. To popularne w Europie i USA narzędzie używane w sektorze biznesowym i doradztwie, pomaga odkryć, co najbardziej motywuje każdego z nas, identyfikuje nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. MBTI (R) umożliwia również lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

* AGENDA SPOTKANIA – środa 4go czerwca 2014:

18:00 – Przywitanie, rozmowy kuluarowe.
18:15 – Informacje o działaniach stowarzyszenia.
18:30 – Temat: “Poznać siebie, zrozumieć innych, czyli Typy psychologiczne wg MBTI(R) w Coachingu.”
19.30 – Przerwa – pytania, sprawy formalne, zapisywanie nowych członków,
dyskusje kuluarowe, ustalenia SCP.
19:45 – Ćwiczenie i dyskusje do tematu przewodniego.
21:00 – Zakończenie.

* ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych, wystarczy przyjść nie trzeba się
wcześniej rejestrować, brak opłat.

STOWARZYSZENIE NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/events/1485032025064558/

Typy psychologiczne w Coachingu

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz