Twórczynie i twórcy w czasach prekariatu

czwartek
20.07.2017 18:00

5 lat temu środowisko Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej ogłosiło Strajk Artystów. Na jeden dzień zostały zamknięte muzea, galerie i publiczne instytucje kultury. Ten symboliczny gest miał uwidocznić problemy ekonomiczne, z którymi zmagają się twórcy sztuki wizualnej: brak ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych, problem zrzeszania się w grupy zawodowe i powoływania związków, brak adekwatnego systemu wynagradzania artystów za pracę.

Po 5 latach postulaty te nadal są aktualne. Podczas Kongresu Kultury, zorganizowanego w 2016 roku, Zbigniew Libera w geście sprzeciwu wobec braku stabilnych warunków zatrudnienia w sektorze kultury opuszcza panel dyskusyjny, do którego został zaproszony. Kilka lat wcześniej promował swoim wizerunkiem towarzyszące strajkowi hasło: „Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo”. Środowiska twórcze stosują różne formy oporu, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które umożliwiłyby solidarną walkę o swoje prawa.

W czerwcu tego roku grupa twórców literatury powołała stowarzyszenie zrzeszające pisarki i pisarzy – organizację, która ma zadbać o interesy tej grupy zawodowej. Ma ona zająć się m.in. przygotowaniem umów modelowych; interwencją w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich do dzieła lub publikacji; relacją między pisarzem a wydawnictwami; negocjowaniem ubezpieczeń zdrowotnych.

W odniesieniu do sytuacji pracowniczej środowisk twórczych od wielu lat używa się terminu „specyfika zatrudnienia”. Jak państwo wspiera artystów, a jak powinno ich wspierać? Jakie narzędzia powinno podjąć do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego twórców? Jakie szanse daje artystom zrzeszanie się w grupy i stowarzyszenia? Czy model organizacji powstałych przed kilkoma laty jest dziś nadal aktualny, czy trzeba szukać nowych form? Dlaczego stowarzyszenia zrzeszające artystów muszą deklarować apolityczność (a jeśli nie muszą, to dlaczego ją deklarują)?
Porozmawiamy z Katarzyną Górną, artystką reprezentującą Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej oraz Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki/OZZ IP, i Jackiem Dehnelem, pisarzem reprezentującym stowarzyszenie zrzeszające pisarki i pisarzy. Spotkanie poprowadzi Piotr Płucienniczak.

Spotkanie będzie transmitowane na stronie Razem w Warszawie

Twórczynie i twórcy w czasach prekariatu

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz