Trupa Teatralna Meandry zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny oparty na tekstach Norwida, Szekspira, Kaczmarskiego, Szymborskiej.

czwartek
22.02.2018 18:00

Tematem przedstawienia  jest rola i miejsce sztuki, szczególnie literatury,  w życiu współczesnego, i nie tylko współczesnego, człowieka. Całość w ujęciu satyrycznym, ironicznym, będącym punktem wyjścia do poważnych refleksji wśród Widzów. Przedstawienie składa się z wierszy, skeczy i piosenek – od Horacego do Szymborskiej.

Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co jest dziś sztuką, co rozrywką? Jaki jest współczesny artysta, czy różni się od utrwalonego stereotypu np. młodopolskiego, romantycznego? Jaka jest dzisiejsza publiczność, czy zmieniła się przez wieki?

Sztuka jako wartość, sztuka jako zbędny i nierentowny element współczesności, sztuka jako towar, sztuka jako sens życia.

Trupa Teatralna Meandry zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny oparty na tekstach Norwida, Szekspira, Kaczmarskiego, Szymborskiej.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz