Trudny temat. Wiele zdań. Art. 196

piątek
21.10.2016 18:00

Art. 196 Kodeksu Karnego:

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Spór, dotyczący obrazy uczuć religijnych w sztuce, stanowi w Polsce dużą część debaty o sztuce w ogóle. Zazwyczaj przybiera jednak formę ulicznych protestów czy ataków w miediach. Rzadko ma postać dyskusji. To jeden z problemów. Drugi polega na tym, że głosy w tej debacie są chaotyczne, niespójne. Nie sposób jasno określić, co mają do powiedzenia zainteresowane grupy społeczne. Bo nie można zapomnieć, że jest to nie tylko spór o granice sztuki, ale również o konkretne prawo.

Prezentowany film próbuje odpowiedzieć na oba problemy. W formie „gadających głów” zebraliśmy głosy przedstawicieli instytucji i środowisk. Naszych rozmówców spytaliśmy o stosunek do problemu i przepisów, doświadczenia,m i o formy dialogu w przyszłości. Zapraszamy!

„Trudny temat. Wiele zdań. Art. 196”.

Rozmawiają:  Ahmad Alattal – Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

Wojciech Brzozowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Janocha – Archidiecezja Warszawska

Ryszard Kalisz – mecenas, polityk

Michał Merczyński – Narodowy Instytut Audiowizualny

Henryk Paprocki – Parafia prawosławna św. męcz. arch.

Grzegorza Stas Wojciechowicz – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

 

Twórcy filmu:

Zuzanna Kiwerska, Teresa Żurowska, Katarzyna Siekańska, Maksymilian Hau

Trudny temat. Wiele zdań. Art. 196

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz