Ten straszny muzułmanin

wtorek
22.05.2018 19:30

Zapraszamy na kolejne spotkanie z serii Twarzą w twarz. Zmieniamy lokalizację – teraz i przez kolejne dwa spotkania gościć nas będziepaństwomiasto. Tym razem naszym gościem będzie Elsi Adajew – dwukrotny uchodźca z Czeczenii i prezes Fundacji SINTAR, który opowie o życiu w Polsce z perspektywy muzułmanina i imigranta.

Elsi uciekał przed wojną w Czeczenii dwukrotnie: w 1994 oraz w 1999, a od 3 lutego 2000 r. mieszka w Polsce na stale. Od 12 lat prywatnie oraz 7 lat z ramienia Fundacji Sintar im. Issy Adajewa działa na rzecz integracji polsko-czeczeńskiej. Wielokrotnie prowadził spotkania w szkołach, uniwersytetach, instytucjach kultury i na wydarzeniach tematycznych, gdzie opowiadał o Czeczenii, islamie, integracji, życiu w Polsce i własnych doświadczeniach uchodźczych. Wyżej wymienione tematy poruszał również na łamach gazet, w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Współpracował m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Inna Przestrzeń, Fundacją Klamra, Praktykami Kultury na rzecz mieszkańców ośrodków dla uchodźców i szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Elsi ruszył ostatnio z kanałem na YouTube, przez który dzieli się doświadczeniami uchodźczymi, przemyśleniami, pozytywnymi historiami obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z kanałem, jest naprawdę świetny! (https://www.youtube.com/channel/UC3hUY6CGf0F8Uapy00odgvw)

To wydarzenie oraz cały cykl są organizowane przez członków i sympatyków warszawskiej drużyny harcerskiej HWDW „Bojkot” (https://www.facebook.com/hwdwbojkot/). Celem spotkań jest dostarczenie rzetelnych informacji na temat islamu i kultury muzułmańskiej. Chcesz wiedzieć o nas więcej? Wpadaj na Twarzą w twarz – znajdziesz tam informacje o naszej działalności i przyszłych spotkaniach.

Ten straszny muzułmanin

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz