Synchronizacja 2012 – Chwała miasta

niedziela
30.12.2012

Tematem tegorocznej edycji cyklu Synchronizacja jest promocja miast przez architekturę. Przypadek studyjny stanowi dla nas Warszawa – promująca się jako miasto pustych przestrzeni, przyciągające inwestorów obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu inwestycji, miasto pełne nowych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i zbytkowną infrastrukturą sportową. Tymczasem od 10 lat, od czasu powstania Fundacji Bęc Zmiana, obserwujemy rosnący wzrost oddolnego zainteresowania miastem i architekturą, budzenia się ruchów miejskich, badań zjawisk społecznych zachodzących w miastach, opartych na wiedzy działaniach inicjowanych przez entuzjastów za którymi często nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego środowiska.Proponowana przez nas perspektywa formułuje więc inną wizję promocji miasta – skierowaną do wewnątrz, opartą na sile mieszkańców tworzących miasto, a także na wiedzy o znaczącym, a niesłusznie znanym jedynie niewielkiemu kręgowi specjalistów, dorobku architektów tu pracujących. Proponujemy narrację o mieście opartą na lokalnej anegdocie, ukazującą Warszawę jako idealne pole doświadczalne dla wizjonerskich i eksperymentalnych przedsięwzięć – chcemy by przyćmiła puste hasła promocyjne pełne pasujących do każdego miasta przymiotników i powierzchownie traktowanej historii. Przygotowana przez nas wystawa prezentuje te elementy z przeszłości, które naszym zdaniem wpływają, bądź mogą wpływać na teraźniejszość miasta, pokazuje oficjalny obraz miasta-firmy kształtowanego na międzynarodowych targach inwestycyjnych, przewiduje jakie mechanizmy obserwowane w dzisiejszej przestrzeni Warszawy wpłyną na jej kształt w przyszłości.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

23.11, piątek, g. 18.30, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, ul. Moniuszki 10
PUSTKA W MIEŚCIE / SZANSE I ZAGROŻENIA. Wykład Levente Polyáka (Węgierskie Centrum Architektury Współczesnej)

26.11, poniedziałek, g. 18.30, PaństwoMiasto, Andersa 29
WIZJA WIELKIEJ SKALI. Spotkanie z architektem Jackiem Damięckim

10.12, poniedziałek, g. 18.30, PaństwoMiasto, Andersa 29
MIASTO IDEALNE. Dyskusja

16.12, niedziela, g. 18.30, PaństwoMiasto, Andersa 29
KOGO OBCHODZI MIASTO. Dyskusja

Synchronizacja 2012 – Chwała miasta

Kuratorzy: Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny, Bogna Świątkowska
Więcej informacji na stronie www.synchronicity.pl

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl

Współpraca: Państwomiasto, Warszawa, ul. Andersa 29
Agencja Reklamowa Raphael, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, “Notes.na. 6.tygodni”
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot: Wizja centrum Warszawy autorstwa Jacka Damięckiego i Jana Gootsa, 1991

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz