Strategia rozwoju kultury dla mazowsza do 2020 roku

poniedziałek
17.12.2012 15:00- 19:00

Zależy nam na tym by przygotowywany przez nas tekst strategii był jak najściślej powiązany z rzeczywistymi doświadczeniami, problemami oraz praktykami środowisk wytwórców i odbiorców kultury działających na Mazowszu. Dlatego wszystkich zainteresowanych sprawami kultury w naszym województwie zapraszamy do licznego udziału w spotkaniu konsultacyjnym połączonym

 ze spotkaniem Forum Kultury Mazowsze. Podczas spotkania przedstawimy wstępny tekst strategii oraz diagnozy stanu kultury na Mazowszu. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i wymiany opinii. Czekamy na wszelkie uwagi dotyczące zawartości merytorycznej strategii – obszarów i zagadnień zasługujących na szczególną uwagę.Istnieje możliwość zwrotu kosztu dojazdu do Warszawy, w wypadku korzystania z tej możliwości prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod adres: szymon@beczmiana.pl
W trakcie obrad przewidzieliśmy również czas na kawę i poczęstunek.Do pracy nad strategią można również dołączyć poprzez forum internetowe działające pod adresem:
https://groups.google.com/d/forum/kulturamazowsze2020
na jego łamach publikujemy materiały robocze oraz gotowe teksty wchodzące w skład diagnozy stanu kultury. Zachęcamy do zapoznawania się z publikowanymi materiałami oraz szybkiego przesyłania wszelkich komentarzy mogących ulepszyć tekst strategii.Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
informacje dot. zwrotu kosztów dojazdu: szymon@beczmiania.pl+++
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana,
Warszawa (00-533), Mokotowska 65/7
www.beczmiana.pl / bec@funbec.eu
t/f: 0048 22 625 51 24
Strategia rozwoju kultury dla mazowsza do 2020 roku

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz