Stowarzyszenie Coachów Polskich – „Coaching wielopoziomowy”

środa
5.11.2014 18:00
JUŻ W ŚRODĘ 5 LISTOPADA 2014 o godzinie: 18:00 w PAŃSTWOMIASTO ul.Andersa 29, Warszawie – NA 1. PIĘTRZE !!! 
* TEMAT: „Coaching wielopoziomowy (Multi-Level Coaching)” – prezentacja metody i przykładowej strategii rozwiązywania problemów w relacjach – warsztat poprowadzi dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, coach i superwizor z wieloletnim doświadczeniem akredytowany przez Izbę Coachingu i EuCF. Kierownik Studium Coachingu MLC w firmie CC Innovation oraz studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” na Uniwersytecie Warszawskim.
* W ramach spotkania przedstawiona zostanie metoda coachingu wielopoziomowego, w tym dwa filary, na których opiera się podejście, a które pozwalają całościowo pracować z klientem indywidualnym i w organizacji. Zaprezentowana zostanie przykładowa strategia rozwiązywania problemów w relacji z inną osobą, a także będzie czas na pytania i dyskusję.
* AGENDA SPOTKANIA – środa 5go listopada 2014:
18:00 – Przywitanie, rozmowy kuluarowe.
18:15 – Informacje o działaniach stowarzyszenia.
18:30 – Temat: „Coaching wielopoziomowy (Multi-Level Coaching – MLC)”
19.30 – Przerwa – pytania, sprawy formalne, zapisywanie nowych członków,
dyskusje kuluarowe, ustalenia SCP.
19:45 – Ćwiczenie i dyskusje do tematu przewodniego.
21:00 – Zakończenie.
* ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych, wystarczy przyjść nie trzeba się
wcześniej rejestrować, brak opłat.
DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU:
Stowarzyszenie Coachów Polskich
Stowarzyszenie Coachów Polskich – „Coaching wielopoziomowy”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz