Spotkanie z prof. Danutą Hübner

środa
14.05.2014

Prof. dr hab Danuta Hübner, to  polska ekonomistka i współtwórczyni polskiej polityki gospodarczej od początku lat 90-tych.

Wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i OECD. Była pierwszą polską minister do spraw europejskich i pierwszą polską komisarz w Unii Europejskiej. Najpierw w Komisji pod przewodnictwem Romano Prodiego pełniła funkcję komisarz współodpowiedzialnej za handel międzynarodowy, następnie jako komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji José Manuela Barroso.

Obecnie jest posłanką Parlamentu Europejskiego, w zbliżających się wyborach ponownie ubiega się o mandat, startując z listy EPL (PO).

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkania się z Panią Profesor Danutą Hübner!

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące kwestie:
– rola Parlamentu Europejskiego,
– znaczenie umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi,
– przyszłość strefy euro, Unii Europejskiej i Polski.

Organizator: Liga Młodych Wyborców w Polsce

Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:00

Spotkanie z prof. Danutą Hübner

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz