Spotkanie: Czy feminizm może być dla wszystkich kobiet?

poniedziałek
12.02.2018 19:00 - 21:00

Zarzut, że feministki nie zajmują się „sprawami zwykłych kobiet”, jest stary jak sam ruch feministyczny. Na ile jednak prawdziwy? Czy dostęp do antykoncepcji i aborcji można uznać za sprawy, które nie dotyczą „zwykłych kobiet”? Co w takim razie ich dotyczy?

Masowe protesty 2017 roku pokazały, że sprawa jest bardziej skomplikowana, a kobieca solidarność może przekraczać podziały klasowe. Czy jednak masowe protesty przełożyły się na trwałą zmianę polityczną: nowe organizacje i nowe programy? Jak współczesny feminizm odnosi się do kwestii nierówności społecznych? Co zrobić, by stał się ruchem masowym?

Rozmowę z Elżbietą Korolczuk, socjolożką, kulturoznawczynią i działaczką na rzecz kobiet, poprowadzi Marta Tycner.

Spotkanie: Czy feminizm może być dla wszystkich kobiet?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz