Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie.

piątek
22.03.2013 13:00-17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium „Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie”.

Na początku 2012 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostały zainicjowane obrady grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji, której głównym zadaniem stało się opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego polskiej polityki integracyjnej. W prace włączyli się przedstawicieli instytucji publicznych, świata nauki oraz liczne organizacje pozarządowe. Wspólnie zastanawiali się nad potrzebami w zakresie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego, analizowali poszczególne polityki, rozwiązania prawne oraz dobre praktyki poszczególnych instytucji a także konfrontowali je z możliwością praktycznego przełożenia zapisów zawartych w projekcie dokumentu Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania odnośnie integracji cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2012/2013 dokument strategiczny dotyczący polskiej polityki integracji cudzoziemców – „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne” ma powstać w 2013 roku.

Jak się kształtowały polityki integracyjne w innych krajach UE, jakim wyzwaniom próbują sprostać, jakie są najważniejsze elementy planów działań na rzecz integracji, jaka jest rola poszczególnych aktorów instytucjonalnych w ich implementacji oraz jakie przełożenie mogą one mieć na kształtowanie sytuacji konkretnej grupy społecznej spróbują odpowiedzieć przedstawicielki organizacji członkowskich Europejskiej Sieci Kobiet Migrantek (European Network of Migrant Women – ENOMW). Więcej o ENOMW: www.migrantwomennetwork.org oraz na Facebook.

Roboczy język seminarium – angielski.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację pod poniższym linkiem do dnia 20 marca.
https://docs.google.com/forms/d/1bI80JmzzcD33JXxXGKnQUGzHPeQKkxwDlQg9-fhbop0/viewform

Wszelkie pytania odnośnie seminarium prosimy kierować na adres: biuro@frog.org.pl

Projekt “Migracja i Integracja w Praktyce – Ciąg Dalszy Nastąpi!” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz