Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie.

piątek
22.03.2013 13:00-17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium “Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie”.

Na początku 2012 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostały zainicjowane obrady grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji, której głównym zadaniem stało się opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego polskiej polityki integracyjnej. W prace włączyli się przedstawicieli instytucji publicznych, świata nauki oraz liczne organizacje pozarządowe. Wspólnie zastanawiali się nad potrzebami w zakresie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego, analizowali poszczególne polityki, rozwiązania prawne oraz dobre praktyki poszczególnych instytucji a także konfrontowali je z możliwością praktycznego przełożenia zapisów zawartych w projekcie dokumentu Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania odnośnie integracji cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2012/2013 dokument strategiczny dotyczący polskiej polityki integracji cudzoziemców – „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne” ma powstać w 2013 roku.

Jak się kształtowały polityki integracyjne w innych krajach UE, jakim wyzwaniom próbują sprostać, jakie są najważniejsze elementy planów działań na rzecz integracji, jaka jest rola poszczególnych aktorów instytucjonalnych w ich implementacji oraz jakie przełożenie mogą one mieć na kształtowanie sytuacji konkretnej grupy społecznej spróbują odpowiedzieć przedstawicielki organizacji członkowskich Europejskiej Sieci Kobiet Migrantek (European Network of Migrant Women – ENOMW). Więcej o ENOMW: www.migrantwomennetwork.org oraz na Facebook.

Roboczy język seminarium – angielski.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację pod poniższym linkiem do dnia 20 marca.
https://docs.google.com/forms/d/1bI80JmzzcD33JXxXGKnQUGzHPeQKkxwDlQg9-fhbop0/viewform

Wszelkie pytania odnośnie seminarium prosimy kierować na adres: biuro@frog.org.pl

Projekt “Migracja i Integracja w Praktyce – Ciąg Dalszy Nastąpi!” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie.

Lokal przy ul. Andersa 29 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście
CEE TRUST

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

☀ szota.biz