Spacer Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP po Ogrodzie Krasińskich

sobota
12.05.2018 11:00

Zapraszamy na spacer OW SARP po Ogrodzie Krasińskich jest już publicznie dostępne.

Uwaga: Na spacer obowiązują zapisy, liczba uczestników spaceru jest ograniczona. Rejestracja uczestników spaceru nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.

Zgłoszenia:spacery@sarp.warszawa.pl

Spacer Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP po Ogrodzie Krasińskich

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz