Skóra psychiczna: archetypowe przeniesienie, obrony psychotyczne

piątek
22.09.2017 19:00

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
zaprasza na wykład otwarty pt.
„Skóra psychiczna: archetypowe przeniesienie, obrony psychotyczne, proces borderline i urojenia”

„Wykorzystuję koncepcję skóry psychicznej do pracy psychoanalitycznej z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeć osobowości i psychoz. Niektórzy z moich pacjentów, zdiagnozowani jako schizofrenicy, identyfikują się z postaciami archetypowymi, takimi jak Chrystus, Szatan, John Lennon, czy królowa Wielkiej Brytanii. Te urojeniowe osobowości mogą służyć jako wtórna “skóra psychiczna”. Na przykładzie przypadku klinicznego spróbuję zademonstrować, jak tego rodzaju “wtórna skóra” może ochronić życie do czasu, aż jednostka będzie mogła bezpiecznie wyłonić się na świat. Odróżniam podobne identyfikacje psychotyczne od procesu borderline, “cienkoskórnego” i “gruboskórnego” narcyzmu, w których skóra psychiczna może być uszkodzona, lecz nie zostaje zdezintgrowana. Omawiam również sposób, w jaki Jung zapobiegł pogrążeniu się we własnej psychozie.”

Prowadzący

Martin Schmidt, MBPsS, jest analitykiem jungowskim z uprawnieniami szkoleniowymi w Towarzystwie Psychologii Analitycznej (SAP) w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną w tym mieście i intensywnie wykłada w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Jako psycholog początkowo zajmował się rehabilitacją psychiatryczną osób cierpiących na poważne i chroniczne zaburzenia psychiczne. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytetach Roehampton i Hertfordshire. Opublikował wiele tekstów, a jego artykuł ‘Psychic Skin: psychotic defences, borderline process and delusions’ (Journal of Analytical Psychology, 2012, tom 57, nr. 1) otrzymał nagrodę Fordhama jako najlepszy artykuł kliniczny roku 2012, a w 2013 roku w Nowym Jorku został nominowany przez amerykańskie Narodowe Towarzystwo Rozwoju Psychoanalizy do nagrody Gradiva. Przez ponad 10 lat regularnie wykładał i prowadził superwizję w Belgradzie, Kijowie, Moskwie i Sankt Petersburgu. W sierpniu 2016 został honorowym sekretarzem IAAP (Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej) i jego przedstawicielem regionalnym na Europę Środkową (w tym Polskę).

Skóra psychiczna: archetypowe przeniesienie, obrony psychotyczne

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz