Skąd się bierze płeć u bytów mówiących?

niedziela
20.05.2018 11:00

Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, w dniach 19-20 maja 2018 roku, w Warszawie. Ich gościem specjalnym jest – już po raz piąty – Colette Soler, będąca jednym z najważniejszych i najsławniejszych współczesnych psychoanalityków lacanowskich.

Colette Soler, od lat prowadząca praktykę psychoanalityczną w Paryżu, posiada tytuł wykładowcy akademickiego na wydziale filozofii oraz doktora psychologii paryskiej Sorbony. Wykłada w Kolegium Klinicznym Pola Lacanowskiego (College Clinique du Champ Lacanien) w Paryżu. Jej spotkanie z nauczaniem J. Lacana sprawiło, że poświęciła swoje życie psychoanalizie. Była członkinią obu założonych przez Lacana szkół: pierwszej Paryskiej Szkoły Freudowskiej (ÉFP) i drugiej Szkoły Sprawy Freudowskiej (ÉCF), której była współzałożycielką. W roku 1998 zainspirowała i stała się jednym z głównych założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) ze Szkołą Psychoanalizy w Paryżu (EPFCL). Poza Francją, Colette Soler naucza psychoanalizy na czterech kontynentach, a wśród jej licznych nagradzanych publikacji książkowych można wymienić m.in. następujące tytuły: „Psychoanaliza jako myśl niejednorodna, historia szczególnego kryzysu”; „Przygoda literacka czy natchniona psychoza? Rousseau, Joyce, Pessoa”; „Nieświadomość pod gołym niebem psychozy”; „Era traumatyzmu”; „Co Lacan mówił o kobietach?”; „Lacan, nieświadomość wynaleziona na nowo”. Jej książka „Lacan czytający Joyce’a” uzyskała przyznawaną przez księgarzy francuskich prestiżową „Nagrodę Edypa” za rok 2016.

 

Skąd się bierze płeć u bytów mówiących?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz