Sąd Najwyższy // Jacobin Reading Group Warsaw

środa
13.09.2017 18:30

W lipcu mieszkańcy kilkudziesięciu polskich miast i miasteczek zmoblilizowali się przeciwko zmianom w strukturze sądownictwa, w tym ataku na niezależność Sądu Najwyższego.

Instytucja Sądu Najwyższego, ze swoją niezależnością względem pozostałych władz, stanowi fundament mechanizmu równoważenia władz w demokracji liberalnej.

W Ameryce Sąd Najwyższy potrafił odgrywać ważną rolę w zabezpieczaniu praw obywatelskich – choćby niedawno, przy okazji prawnego uznania małzeństw osób tej samej płci na terenie całego państwa (z wyjątkiem obszarów niepodlegających jego jurysdykcj, np. wspólnot rdzennych Amerykanów). Przy niewielkiej wymianie składu Sąd Najwyższy może jednak zmienić się w instytucję zagrażającą prawom człowieka. Zdarzały się już w historii Stanów okresy, kiedy działalność Sądu Najwyższego stanowiła przeszkodę przed rozbudową polityki socjalnej i tworzeniem modelu polityki społecznej wykraczającego poza założenia państwa-minimum.

W kontekście sądownictwa możemy mieć do czynienia z dwiema skrajnymi sytuacjami – przejęciem przez większość w Sądzie Najwyższym realnej władzy nad kierunkami polityki państwa, lub (jak w zawetowanej po społecznych naciskach ustawie) podporządkowanie tej instytucji innym organom władzy, głównie władzy wykonawczej. Sąd Najwyższy z założenia jest instytucją elitarną. W Polsce naczelne instytucje sądownictwa – Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny – również bywały instytucjami gwarantującymi prawa obywatelskie i socjalne, jak i takimi, które takowe blokowały.

Czy można w tym zakresie zaproponować narrację uwzględniającą, z jednej strony, rolę tej instytucji, z drugiej – dostrzegającą potencjalne niebezpieczeństwa związane z przechyleniem w kierunku drugieog z możliwych ekstremów? O tym porozmawiamy na najbliższym spotkaniu Jacobin Reading Group Warsaw!

Zapraszamy 13 września o 18.30 do pokoju spotkań nr 1 w państwomieście, ul. Andersa 29.

Zalecane lektury:

Rob Hunter – Waiting for SCOTUS
https://www.jacobinmag.com/2014/06/waiting-for-scotus

Rob Hunter – The Supreme Court after Scalia
https://www.jacobinmag.com/2016/02/supreme-court-antonin-scalia-death-nomination-bernie-sanders

Sąd Najwyższy // Jacobin Reading Group Warsaw

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz