Rzecz o fundacjach politycznych

środa
25.06.2014

Rzecz o fundacjach politycznych
dyskusja z udziałem XXII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i gośćmi:

posłanką Agnieszką Pomaską
Janem Filipem Staniłko
moderowana przez Przemysława Radwana, wiceprezesa Szkoły Liderów

Jan Filip Staniłko – komentator, analityk polityczny i gospodarczy. Dyrektor Programu Industrializacja 3.0. W latach 2009-2013 członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Główny organizator kongresów „Polska Wielki Projekt” 2011-2013. W latach 2006-2008 stały współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Autor raportów na temat reform szkolnictwa wyższego i nauki, kryzysu strefy euro, formuł cenowych w kontraktach gazowych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i publicystycznych m. in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” „Forbes”, „Do rzeczy”, „W sieci”. Doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Agnieszka Pomaska  polityk, od 2009 posłanka na Sejm. Karierę polityczną rozpoczynała w Trójmieście w Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”. Dwukrotnie (w 2002 i 2006 roku) zdobyła mandat radnej miejskiej w Gdańsku startując z list Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady oraz kierowała pracami Komisji Turystyki i Promocji Miasta. Jest prezesem Stowarzyszenia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Znana również z sukcesów sportowych w żeglarstwie. W 2000 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Windsurfing Freestyle.

Przemysław Radwan-Rohrenschef – polityk społeczny, absolwent Instytutu Polityki Społecznej UW, dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów i wykładowca Collegium Civitas. Koordynator i autor programów edukacyjnych z zakresu przywództwa, edukacji obywatelskiej i politycznej realizowanych w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Konsultował i prowadził programy edukacyjne dla organizacji pozarządowych, samorządów, partii politycznych oraz mniejszości narodowych. Stypendysta Departamentu Stanu USA (2007). Absolwent II Szkoły Młodych Liderów Politycznych.

 

Rzecz o fundacjach politycznych

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz