„Robotnik umysłowy”

niedziela
21.05.2017 17:00

Jan Wacław Machajski nie należy do postaci, które na trwałe zapisały się w historii polskiej myśli politycznej. Jednak lektura zbioru „Pracownik umysłowy i inne pisma” skłania do postrzegania tego żyjącego w latach 1866-1926 bliskiego przyjaciela Stefana Żeromskiego jako niezwykle wpływowego teoretyka procesu rewolucyjnego. Jako zaciekły krytyk mechanizmów biurokratycznych w łonie rewolucji, stał się szeroko znany i czytany nie tylko we wrzącym Imperium Rosyjskim, ale i w emigracyjnych środowiskach marksistowskich oraz anarchistycznych. Przypisywanie określonej intelektualno-politycznej afiliacji Machajskiemu zawsze będzie jednak błędem, biorąc pod uwagę ostrze jego krytyki skierowanej niemal we wszystkich kierunkach rewolucyjnego spektrum. Figura inteligenta jako wyabstrahowanego z prawdziwie rewolucyjnego „stawania się” mas i lewicowej inteligencji jako klasy lub warstwy produkującej nowe polityczne „religie” w celu umocnienia swego panowania określa jeden z podstawowych wymiarów krytyki tworzonej w łonie „machajszczyzny”. W ten sposób pejoratywnie nazywano zapomniany dziś nurt rewolucyjnej teorii i praktyki skupiony wokół Machajskiego w czasach, gdy był on punktem odniesienia także dla najbardziej znanych postaci szeroko rozumianego środowiska rewolucyjnego w Polsce, Rosji, Niemczech i innych krajach. Jaki użytek możemy mieć dzisiaj z myśli Machajskiego i jak można wiązać ją z krytyką dzisiejszych relacji społecznych? Porozmawiamy o tym z dr hab. Piotrem Laskowskim, historykiem idei i pedagogiem, autorem wprowadzenia i redaktorem tomu „Jan Wacław Machajski. Pracownik umysłowy i inne pisma. Spotkanie poprowadzi dr Jacek Drozda, kulturoznawca i działacz Inicjatywy Pracowniczej.

„Robotnik umysłowy”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz