Przedsiębiorstwo „Wyklęci”

czwartek
9.03.2017 19:00

#czwartkiRazem

Kult „żołnierzy wyklętych” – bojowników antykomunistycznego podziemia powojnia – stanowi wielki społeczny fenomen ostatniej dekady. Fragment historii jeszcze na początku lat dwutysięcznych zupełnie nieznany poza kręgiem akademickim został – za sprawą szeregu działań rozproszonych ośrodków symbolicznej, finansowej i naukowej władzy prawicy – wyniesiony do rangi kluczowej części współczesnej tożsamości. Zwłaszcza dla jej prawicowo-narodowej strony.

Co umożliwiło tak błyskawiczne powstanie i zakorzenienie się tego mitu? Jakie obrazy, wizje, obietnice i utopie składają się na niego? Jakie polityczne stawki artykułuje on w dzisiejsze Polsce? Czego szuka w nim dzisiejsza klasa ludowa? W jaką stronę przebudowywać będzie polską sferą publiczną? Co wreszcie zrobić może z nim lewica? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć Jakub Majmurek.

Publicysta, filmoznawca, eseista. Związany z Krytyką Polityczną publikuje też w wlelu innych tytułach, m.in. Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej, Oko.press, Aspen Review. Redaktor i współautor wielu książek, ostatnio (wspólnie z Łukaszem Rondudą) „Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej”

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie

Przedsiębiorstwo „Wyklęci”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz