Problemy z ratyfikacją „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

poniedziałek
22.09.2014 18:30

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów Oddział Warszawa zaprasza członków/członkinie oraz sympatyków/sympatyczki na panel dyskusyjny.

Tematem spotkania będzie problematyka przemocy wobec kobiet i szerzej przemocy domowej, na kanwie problemów z ratyfikacją „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Konwencja przyjęta przez Radę Europy w roku 2011, choć uzyskała akceptację Rządu Donalda Tuska, dotychczas nie została ratyfikowana w formie przyjętej ustawy przez polski Parlament. Temat powrócił do dyskusji publicznej w ostatnich dniach, przy zmianach Premiera i Rządu RP, oraz ustąpieniu Marszałkini Sejmu, a prognozy dotyczące wprowadzenia w życie tak ważnego dokumenty nie wydają się optymistyczne.

Do udziału w panelu zaproszono: Profesor Monikę Płatek z Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, Urszulę Nowakowską – prawniczkę, prezeskę Centrum Praw Kobiet w Warszawie, Jacka Tabisza – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Liczymy na pytania i gorącą dyskusję również ze strony publiczności i serdecznie zapraszamy.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/815370785161627/?fref=ts

Problemy z ratyfikacją „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz