Premiera „czterdzieści i cztery”. Spotkanie z autorkami

wtorek
27.06.2017 18:00

Zespół Archiwum Kobiet IBL PAN ma przyjemność zaprosić na spotkanie z autorkami i redaktorkami „… czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon” wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich pod red. Moniki Rudaś-Grodzkiej, Barbary Smoleń, Katarzyny Nadany-Sokołowskiej, Agnieszki Mrozik, Katarzyny Czeczot, Anny Nasiłowskiej, Ewy Serafin-Prusator, Agnieszki Wróbel.

W spotkaniu wezmą udział:

Monika Rudaś-Grodzka, profesor IBL PAN. Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Opublikowała książki „Sprawić, aby idee śpiewały”. Motywy platońskie w życiu i dziełach Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim i Sfinks słowiański i mumia polska.

Anna Nasiłowska, pisarka, prof.dr hab., autorka 20 książek, w tym powieści („Księga początku”, „Konik, szabelka”), trzy biografie, tom poetycki i kilka zarysów historii literatury XX wieku. Doktoryzowała się na podstawie rozprawy „Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego” (wyd. 1990). Ostatnio wydała książkę „Dyskont słów” (2016), rodzaj słownika nowych słów.

Barbara Smoleń: historyczka literatury, redaktorka, pracuje w IBL PAN. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęcona genderowej tanatologii Zofii Nałkowskiej. Zajmuje się ponadto historią i reprezentacją polskich chłopek w dyskursie naukowym i w kulturze. Fascynuje ją także kwestia ról płciowych, ciała i seksualności w literaturze popularnej, zwłaszcza fantastycznej.

Katarzyna Nadana-Sokołowska – historyczka literatury, krytyczka literacka, wykładowczyni. Od 2012 roku członkini interdyscyplinarnego zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN, od 2015 roku adiunkt w IBL PAN. Autorka książki „Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg” (2012). Zajmuje się krytyką feministyczną, intymistyką, filozofią religii oraz twórczością George Sand i jej polską recepcją.

Spotkanie poprowadzi:
Sylwia Chutnik – pisarka, felietonistka, działaczka społeczna. Zajmuje się prawami kobiet. Autorka wielu publikacji, m.in. „Kieszonkowy Atlas Kobiet”, „Dzidzia”, „Cwaniary”, „Warszawa Kobiet”.

Ze wstępu autorstwa Moniki Rudaś-Grodzkiej i Barbary Smoleń:
„W prezentowanym tomie wnikliwemu oglądowi zostały poddane przede wszystkim figury związane z kobiecością i jej funkcjonowaniem w kulturze polskiej, osadzone wszakże w szerokim kontekście europejskim. Punktem odniesienia była sfera wyobrażeń, symboli, fantazmatów – tych najbardziej znanych, tworzących podstawowy system skojarzeń naszej świadomości, a także tych dotąd przemilczanych, wypieranych czy usuwanych ze sfery kultury, nauki i społeczeństwa.

Przy tej okazji dokonana została rewizja i weryfikacja pojęcia figury. Należy tu przez nią rozumieć postać historyczną lub fikcyjną, która w procesie zmian historycznych i społecznych nabrała znaczenia albo symbolicznego, albo alegorycznego, stając się podejmowanym i reinterpretowanym wciąż na nowo przez kolejne pokolenia wątkiem kulturowym znacząco wpływającym na konstrukcje tożsamościowe, uwikłane w kategorię płci kulturowej, takie jak naród, wspólnota etniczna, klasa, rasa czy mniejszość seksualna. Ujęcie to pozwoliło na krytyczną rekonstrukcję wyobrażeń, mitów, fantazmatów i figur odgrywających ważną rolę w naszej historii i symbolice narodowej z uwzględnieniem perspektywy krytyki feministycznej, postkolonialnej i gender.

W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia „…czterdzieści i cztery” oraz innych publikacji z serii Lupa Obscura w cenie promocyjnej.

Premiera „czterdzieści i cztery”. Spotkanie z autorkami

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz