Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

czwartek
5.02.2015 19:00

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz Heinrich Böll Stiftung Warszawa zapraszają na cykl 12 wykładów otwartych.

Każdy wykład to nie tylko okazja do wysłuchania jakie są współczesne wyzwania międzynarodowe dla ochrony praw człowieka, ale także możliwość dyskusji z osobą prowadzącą – ekspertem / ekspertką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Uczestnictwo w co najmniej 10 z 12 wykładów zostanie potwierdzone specjalnym certyfikatem.

Od 27.11 wszystkie wykłady odbywają się w lokalu PAŃSTWOMIASTO.

1. Kto jest strażnikiem praw człowieka? Prawa człowieka w działalności organizacji międzynarodowych
dr Adam Bodnar – wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 6 listopada 2014 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: HFPCz, sala konferencyjna, ul. Zgoda 11

2. Od konferencji w Helsinkach do rosyjskiej ustawy o “zagranicznych agentach” – współczesna historia praw człowieka
Danuta Przywara – Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 12 listopada 2014 r., godz. 18.00-19.30,
Miejsce: HFPCz, sala konferencyjna, ul. Zgoda 11

3. Prawa człowieka a działalność międzynarodowych trybunałów karnych – perspektywa współczesnych konfliktów zbrojnych
prof. Ireneusz Kamiński – ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 18 listopada 2014 r., godz. 18.00-19.30,
Miejsce: HFPCz, sala konferencyjna, ul. Zgoda 11

4. Prawa człowieka jako instrument polityki międzynarodowej – podwójne standardy?
Dominika Bychawska-Siniarska – koordynatorka programu “Europa Praw Człowieka” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 27 listopada 2014 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

5. Prawa człowieka w kontekście transformacji ustrojowej w krajach byłego ZSRR z regionu Europy Wschodniej
Lenur Kerymov – koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 4 grudnia 2014 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

6. Europa jako forteca – współczesne wyzwania dotyczące polityki azylowej w UE w kontekście ochrony praw człowieka
Karolina Rusiłowicz – prawniczka w Programie Pomocy Prawnej dla Migrantów i Uchodźców w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 11 grudnia 2014 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

7. Czy służby specjalne podlegają kontroli obywatelskiej? Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe w świetle standardów międzynarodowych (Zasady Tshwane)
Barbara Grabowska-Moroz – koordynatorka programu “Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 18 grudnia 2014 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

8. Władza = odpowiedzialność. Działalność wielonarodowych korporacji a ochrona prawa do prywatności i wolności słowa w internecie.
Dorota Głowacka – koordynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 8 stycznia 2015 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

9. Odpowiedzialność międzynarodowa za więzienie CIA w Polsce
Irmina Pacho – koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 15 stycznia 2015 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

10. Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną – jakie wyzwania w Unii Europejskiej?
dr Dorota Pudzianowska – koordynatorka Programu “Artykuł 32” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 22 stycznia 2015 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

11. Czy Strasburg nas obroni? Wpływ standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz dyrektyw unijnych na kształtowanie współczesnego prawa do obrony
dr Piotr Kładoczny – koordynator Programu Interwencji Prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 29 stycznia 2015 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

12. Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Marek Antoni Nowicki Przewodniczący Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Termin: 5 luty 2015 r., godz. 19.00-20.30,
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: iuliia.cheromukhina@hfhr.org.pl

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz