Jak Data Governance może pomóc Data Quality?”

czwartek
24.11.2016 14:00

Już w najbliższy czwartek WDGM#5. Tym razem porozmawiamy m.in o :

„Porządkować informacje, czy zarządzać bałaganem?”
Prowadzący: Zbigniew Finfando

Wiele osób zadaje pytanie, jaki będzie efekt z uporządkowania wszystkich danych, informacji i wiedzy. Czy poza satysfakcją z wykonanej pracy, będzie jakiś efekt biznesowy? Intuicyjnie wiemy, że wprowadzenie porządku daje nam korzyści, ale jak je wskazać i zmierzyć? Czy energia włożona w porządkowanie się opłaca? Trudno określić bezpośredni związek, natomiast wprowadzanie porządku lub zarządzania bałaganem, pozwala np. na implementację reguł biznesowych, które wpływają na automatyzację procesów i zadań. Inny przykład, gdzie może mieć znaczenie właściwe zarządzanie bałaganem, to wdrażanie idei sandboxów, która mówi, że użytkownicy nie powinni być ograniczani w tworzeniu nowych rozwiązań, ponieważ mogą one później przekształcić się w innowacje.

„Jak automatyczna dokumentacja może pomóc w projekcie zarządzania informacją”
Prowadzący: Przemysław Pawlak

Case study na przykładzie Wdrożenia Wytycznych KNF, w szczególności dotyczących zarządzania danymi, zarządzania architekturą danych i zarządzania jakością danych.

W ramach prezentacji słuchacze będą mogli zapoznać się z metodyką projektu Data Governance, która pozwala na osiągnięcie szybkiego sukcesu. Uczestnicy dowiedzą się również, jaki wpływ na biznes może mieć projekt związany z zarządzaniem informacją. Prelegent opowie o dobrych praktykach i największych wyzwaniach związanych z projektem.

„Rozwiązania wspierające wdrażanie postanowień regulacji GDPR.”
Prowadzący: Robert Lejnert

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation) weszło w życie 25 maja 2016 roku. GDPR ma zapewnić jednolity poziom ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Firmy mają czas do maja 2018 r., na uregulowanie kwestii prawnych i technicznych. Organizacjom, które się nie dostosują, grożą kary nawet do 20 mln. EUR.

Podczas prezentacji zostaną omówione rozwiązania HPE wspierające wdrożenie postanowień regulacji GDPR. Słuchacze dowiedzą się między innymi, jak klasyfikować i bezpiecznie przechowywać treści danych strukturalnych i niestrukturalnych.

„Czy DATA GOVERNANCE da się lubić? Uwagi (nie)zaangażowanego obserwatora.”
Prowadzący: Andrzej Gontarz

Przedstawiciele środowisk biznesowych w firmach zachowują się racjonalnie odsuwając od siebie sprawy zarządzania danymi i próbując obciążyć odpowiedzialnością za nie ludzi od IT. Biznes tak naprawdę nie potrzebuje danych, biznes chce mieć przede wszystkim dostęp do informacji. Inaczej jest w przypadku IT – przetwarzanie danych to podstawa funkcjonowania systemów informatycznych. IT potrzebuje danych, by mogło w ogóle uzasadnić swoją przydatność w organizacji. Dane dla IT muszą być niemal w idealnej postaci, jeżeli chcemy na wyjściu systemu otrzymać naprawdę dobrą informację.

• Czy troska o dane to jest rzeczywiście głównie sprawa biznesu, a nie również IT?
• Jak zapewnić sprawne, bezkolizyjne współdziałanie tych dwóch, często przeciwstawianych sobie, obszarów funkcjonowania organizacji?
• Jak zbudować program data governance, by zapewnić IT dostęp do dobrych danych i jednocześnie ustrzec się przed opresyjnością rozwiązań w stosunku do reszty firmy? Czy to w ogóle możliwe?
• Czy wyjściem z sytuacji będzie wprowadzenie specjalnych służb zarządzania informacją w firmach i dedykowanych profesji, które przejmą na siebie m.in. ciężar odpowiedzialności za jakość danych?

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w meetupie, jest wysłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: szkolenia@bssg.pl.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

Jak Data Governance może pomóc Data Quality?”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz