Pomoc ptakom: zagrożenia ze strony człowieka.

sobota
3.12.2016 15:00

BirdLife International – międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk – szacuje, że na świecie zagrożonych jest ponad 1200 gatunków ptaków. Największym zagrożeniem jest ubożenie i utrata siedlisk przyrodniczych, spowodowana działalnością człowieka, ale też zanieczyszczenia środowiska (np. stosowanie pestycydów), niszczenie miejsc lęgowych oraz zmiany klimatyczne.

Na spotkaniu Marcin Siuchno opowie o zagrożeniach globalnych i tych z najbliższego podwórka. Kiedy dowiemy się co zagraża ptakom, będziemy mogli pomyśleć o tym jak, w naszej małej skali, możemy zapobiegać negatywnym czynnikom, działaniom, jak pomóc ptakom w naszej najbliższej okolicy.

FILM!

Zapraszamy też na film pt. „Pola tętniące życiem” Roberta Dróżdża, wydany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian“. Tematem przewodnim filmu jest ukazanie piękna i bogactwa przyrodniczego polskich terenów rolniczych, a także rolnictwa przyjaznego przyrodzie – sposobów gospodarowania, pozwalających na ocalenie cennej przyrody.

Pomoc ptakom: zagrożenia ze strony człowieka.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz