Polski patriotyzm: obywatelski czy narodowy?

czwartek
16.02.2017 19:00

#czwartkiRazem

Jak definiować patriotyzm? Czy dyskusje nad jego znaczeniem, które mają miejsce regularnie po 1989 roku prowadza do wytworzenia nowej ‚patriotycznej formuły’? Śledząc szereg dyskursywnych wydarzeń, oraz debat, które po nich następują, analizie poddać trzeba nowe znaczenia obecne w konceptualnym sporze o patriotyzm. Czy ‚patriotyzm minimalnych środków’, ‚krytyczny patriotyzm’, lub ‚dojrzały patriotyzm’ mają szanse w starciu z ‚tradycyjnym patriotyzmem’?
Analiza mechanizmów, kontekstu oraz aktorów konceptualnego sporu o patriotyzm naświetla wagę tego konceptu nie tylko w sferze intelektualnej, lecz również dla szeroko rozumianej kultury politycznej. Różne strategie definiowania patriotyzmu pozwalają również zrozumieć w szerszej perspektywie rozbieżne podejścia do transformacji demokratycznej, demokracji liberalnej oraz natury wspólnoty i drogi modernizacji, którą powinna obrać.

Dorota Szeligowska, doktora nauk politycznych (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie), specjalizuje się w teorii politycznej i polityce porównawczej. Obecnie mieszka i pracuje w Brukseli. Gościnnie wykłada w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii komunizmu, socjologii postkomunizmu i instytucji Unii Europejkiej.

Spotakanie będzie nagrywanie i do obejrzenia na żywo na stronie Razem w Warszawie

Polski patriotyzm: obywatelski czy narodowy?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz