Polityka protestu i performatyka oporu

czwartek
3.08.2017 18:00

Podczas protestów, które w ostatnich miesiącach objęły swym zasięgiem całą Polskę, sztuka znów aktywnie organizowała wyobraźnię zbiorową, współtworzyła momenty społecznego oporu i stymulowała konstytuowanie politycznej wspólnoty zwykłych obywatelek i obywateli. Nie generowała przy tym matryc rzeczywistości, ale stanowiła siłę interwencyjną, czynnik realnie ingerujący w rzeczywistość społeczną i przekształcający ją wedle własnych prawideł. Działania artystyczne przejawiały się na wielu naraz płaszczyznach: sięgały po takie media jak dźwięk, obraz, słowo, przedstawienie, bywały niekiedy pieczołowicie zaplanowane, często jednak ujawniały się mimochodem, tworząc niepowtarzalne sytuacje dzięki spontanicznej reakcji, powtórzeniu, odegraniu lub historycznej paraleli. Przenosiły więc doświadczenia, rozwiązania i figury z różnych pól poetyki tekstu i sztuki w pole – można powiedzieć – poetyki protestu czy poetyki społecznej, umożliwiając choćby myślenie o społeczeństwie w kategoriach części jako całości lub protestującej całości jako części większej wspólnoty. I, last but not least, podniosły rangę emocji społecznych (jak czarny protest), traktując je na równi z argumentami racjonalnymi.

O tym, w jaki sposób wszyscy i wszystkie możemy usprawniać protesty społeczne dzięki różnym procedurom sztuki, jak podczas nich wydobywać moc sprawczą języka, jakie emocje zbiorowe mobilizować – porozmawiamy z naszymi gościniami i gośćmi: Olgą Byrską, Edytą Jarząb, dr Katarzyną Kasią, dr Ewą Majewską, Antonim Michnikiem oraz Igorem Stokfiszewskim. Dyskusję poprowadzi Michał Kasprzak.

Wstępem do spotkania będzie krótki film dokumentalny z akcji organizowanej przez redakcję „Wakatu”: „Pokażmy język nacjonalizmowi” w reż. Armanda Urbaniaka.

Spotkanie zostanie nagrane i opublikowane na stronie Razem w Warszawie

Polityka protestu i performatyka oporu

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz