Polityka protestu i performatyka oporu cz. 2

czwartek
10.08.2017 18:00

Podczas protestów, które w ostatnich miesiącach objęły swym zasięgiem całą Polskę, sztuka znów aktywnie organizowała wyobraźnię zbiorową, współtworzyła momenty społecznego oporu i stymulowała powstawanie politycznej wspólnoty zwykłych obywatelek i obywateli. Nie tworzyła przy tym wyłącznie kopii rzeczywistości, ale podejmowała interwencje, realnie ingerując w rzeczywistość społeczną i przekształcając ją wedle własnych reguł. Działania artystyczne przejawiały się na wielu naraz płaszczyznach: sięgały po takie media jak dźwięk, obraz, słowo, przedstawienie, bywały niekiedy pieczołowicie zaplanowane, często jednak ujawniały się mimochodem, tworząc niepowtarzalne sytuacje dzięki spontanicznej reakcji, powtórzeniu, odegraniu lub historycznej paraleli. Stosowały więc doświadczenia, rozwiązania i figury charakterystyczne dla poetyki tekstu i sztuki – w polu społecznym, wytwarzając tym samym szczególną „poetykę protestu”. Dzięki tym praktykom możliwe było choćby pomyślenie o społeczeństwie w kategoriach części jako całości lub protestującej całości jako części większej wspólnoty. I, last but not least, podniosły one rangę emocji społecznych (jak czarny protest), traktując je na równi z argumentami racjonalnymi.

Zapraszamy na drugie spotkanie dotyczące polityki i performatyki protestu, podczas którego porozmawiamy m.in. o tym, w jaki sposób wszyscy i wszystkie możemy usprawniać protesty społeczne dzięki różnym procedurom sztuki, jak podczas nich wydobywać moc sprawczą języka, jakie emocje zbiorowe poruszać, w jaki sposób budować i poszerzać wspólnotę estetyczną i polityczną. Naszymi gościniami i gośćmi będą: Olga Byrska, dr Ewa Majewska, Jakub Skrzypek, a dyskusję moderować będzie Michał Kasprzak.

Transmisję na żywo ze spotkania poprowadzimy na stronie Razem w Warszawie.

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania z pierwszego spotkania, które odbyło się 3 sierpnia: https://www.facebook.com/RazemwWarszawie/videos/1784013451859260

Polityka protestu i performatyka oporu cz. 2

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz