Poland helps Poland

sobota
4.07.2015 12:00

Poland Helps Poland angażuje dwie półkule Ziemskie do wspólnego niesienia zmian na lepsze!

Poland jest jedną z wiosek na wyspie Kiritimati, które jest porównywalna do wielkości Krakowa, i częścią państwa Kiribati, które zaliczamy do najbiedniejszych państw Świata.

400 mieszkańców nie mających stałego dostępu do wody, prądu i jedzenia. Żywią się głównie kokosami i tym co uda im się złowić w Oceanie.

Chcemy pokazać siłę i zaangażowanie Polaków znad morza Bałtyckiego jak i tych znad Oceanu Spokojnego.

Zapraszamy wszystkich na spotkanie, na głębsze zaangażowanie i wspólne wspieranie!

Poland helps Poland

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz